Reportasje

Stjernenyheter

Også på Agrimek utdeles fra en til tre ­stjerner til de mest innovative nyhetene som presenteres, og her omtaler vi kort de viktigste nyhetene på storfeområdet.

Måler celletall i hver kjertel***

GEA er først i verden med celletallsmåler som måler celletall på kjertelnivå.

Kalvekuvøse som skal gi kalven et optimalt miljø de første timene i livet.

GEA har lansert en celletallsmåler for sine melkeroboter som måler celletall på hver enkelt kjertel gjennom hele melkingen. Systemet opererer helt uten ­kjemikalier. Via en skjerm kan bonden velge å frasortere melk fra enkeltkjertler. Celletallsmåleren kan ettermonteres på Monobox-modellen. Det har ikke lyktes Buskap å få opplysninger fra RL Teknikk, som markedsfører GEA på det norske markedet, om pris på celletallsmåleren.

Kalvekuvøse*

Orla Hansen har utviklet en kalvekuvøse. Kuvøsen er en enkeltboks med tak og termostatstyrt oppvarming som er tenkt brukt fra kalven tas fra mora rett etter ­kalving og de første 12 timene. Mer tempererte forhold enn det er i mange fjøs skal gi kalver som fortsatt er fuktige etter fødselen en mjukere start før de flyttes over til tradisjonelle enkeltbokser. Pris ca. 2 000 euro.

Vannmadrass med kjøling***

Staldmæglerne har også i Norge solgt madrasser for liggebåser med vannfylte kanaler. Madrassen er lagd av lateks med en toppduk med vannlomme. Nå er systemet videreutviklet slik at vannet som sirkulerer i de tverrgående kanalene i toppduken føres til en varmeveksler som kan fjerne overskuddsvarme slik at vannet kan brukes til nedkjøing av kyrne på varme dager. Overskuddsvarmen kan for eksempel brukes til oppvarming av drikkevannet. Intensjonen er at nedkjøling av kyrne kombinert med bedre blodsirkulasjon på grunn av høy liggekomfort skal gi høyere melkeytelse. Staldmæglerne presenterte undersøkelser som viser en effekt på 3,7 kg mere melk ved optimal blod­sirkulasjon og avkjøling. De gir 10 års garanti på madrassene med aktiv kjøling og 15 på den andre modellen.

Lateksmadrass med toppduk av gummi med innvevde tekstiler. Toppduken inneholder vannlommer med kanaler der vannet sirkulerer. Varmeveksler sørger for nedkjøling av vannet på varme dager.

Drikkekar som er enklere å rengjøre*

Kalvebokser som enkelt gjøres om til kalve­binge og med front som kan delvis stenges.

Dan Egtvedt presenterte drikkekar som skal være lettere å holde rene. Alle ut­stikkende deler er fjernet og ventil­en er plassert i bunnen på karet.

Firmaet presentere også et system med kalvehytter der enkeltbokser enkelt kan omgjøres til fellesbinge. Representant i Norge er Siso Hest og Husdyr.

Drikkekar som skal være lettere å holde rent.

Måler kløverandel i enga***

Agri Intellis bidrag til presisjonslandbruk er et kamerasystem for registrering av kløverandelen i enga. Registreringene kobles til kartdata og kan overføres til gårdens styringssystemer og for eksempel til gjødslingsutstyr. Målingene anvendes for å styre gjødsling mot ønsker kløverandel, bestemme anvendelse av det som høstes etter kløverandel og høyere avling ved riktigere bruk av gjødsla.

Kamerasystem som registrerer kløverandel i enga.

Automatisk sikring av rundballer***

Sikring av traktorlast for eksempel med rundballer tar tid hvis det skal gjøres ordentlig. Western DK har utviklet et automatisk system for sikring av last. Det består av hevbare bommer med laste­stropper. Når lasset er klart ­senkes bommene og stroppene strammes og i løpet av sekunder er lasten sikret. Men det koster ca. DKK 65 000 å ettermontere på en henger.

Automatisk sikring av lasten med stropper.