Økonomi

Bruk kjønnssortert sæd for å få gode hunndyr etter gode mødre

Hva slags kalv som blir født er ikke helt uforutsigbart lenger… Geno har i dag flere avlstiltak hvor hensikten er å gjøre hverdagen lettere for produsent, bidra til bedre avlsplanlegging og bedre økonomi. Kjønnssortert sæd (REDXTM) er ett av disse avlstiltakene.

Hanna Storlien

Avlsforsker i Geno

Hanna.Storlien@geno.no

Bruk av kjønnsseparert sæd gjør at du får sikret deg gode hunndyravkom raskere. I tillegg bidrar du til NRF-avlen ved å sikre gode hunndyr som kan bli gode oksemødre på sikt.

Foto: Rasmus Lang-Ree

Alle produsenter vet hvor irriterende det er når gromkua i fjøset gang på gang får oksekalv. Du skulle så gjerne ønske du fikk et hunndyravkom etter henne for å føre de gode genene videre … REDXTM gjør dette mulig.

Ønske om kjønnssortering

Det var et ønske fra våre eiere og kunder at Geno skulle starte med kjønnssortering. I tillegg var det stor etterspørsel etter kjønnssortert sæd internasjonalt og vi vet også at det gir en avlsmessig gevinst. Det er 85–90 prosent sjanse for å få kvigekalv når du bruker REDXTM. Dette er en gylden mulighet for produsent til å sikre påsett etter de beste dyra i fjøset. Genotyping av hunndyr i besetningen gir en god sikkerhet for å velge de riktige dyra. Resultater fra genotyping blir tilgjengelig i Kukontrollen og presenterer avls­verdi og indekser for alle egenskaper. Genotyping av hunndyr gir betydelig sikrere avlsverdier.

Reisen fra seminoksefjøset til kvigekalven blir født

REDXTM er en blanding av biologi, kjemi, laseroptikk, avanserte beregninger og forskning gjennom mange år. Det hele starter i semin­oksefjøset på Store Ree der sæden blir tappet fra seminoksene. Råsæden blir sendt til Genos laboratorium som ligger på samme sted. Videre vil cellene fra råsæden farges. Hunncellene har mer DNA (arvestoff) og mer innhold, derfor vil de ta til seg mer farge. På bakgrunn av denne variabelen er det en laser som klarer å skille størrelser. Cellene stiller seg, én og én, i kø og går gjennom laseren i en fart på 16 500–17 500 celler i sekundet. Hunncellene får leve, mens hancellene blir «skutt» 0,4 nanosekunder etter deteksjonen. Når råsæden er ferdig kjønnssortert fryses sæden ned og vil etter hvert distribueres ut til produsenter, veterinærer og seminteknikere.

Kjønnsseparert sæd sammenlignet med ordinær sæd

Teknologien som Geno har investert i nå, er mer skånsom enn tidligere kjønnssorteringsteknologi. Det fungerer likevel ikke på helt samme måte som ordinær sæd da cellene ved kjønnssortering går gjennomgått en hardere behandling.

Har teknologien noen dyrevelferdsmessige gevinster?

NRF er jo en veldig frisk og fruktbar rase fra før, men ved å bruke REDXTM får du sikret gode hunndyravkom raskere. Bortsett fra selve kvigekalven, er det også andre fordeler ved å bruke REDXTM. Hvis du bruker REDXTM vil du være en bidragsyter inn i NRF-avlen ved å sikre gode hunndyr som kan bli gode oksemødre på sikt. Ved å avle på gode dyr som er friske og fruktbare, vil du bidra til at dyra i framtiden også vil være det. På den måten vil vi på sikt få enda friskere dyr enn vi har i dag. Har du mindre syke dyr så har jo dyra det bedre også, og det er god dyrevelferd i seg selv.