Q-bonden

Utdeling av priser for god melkekvalitet

Redigert av
Heidi Stenseng

heidi.stenseng@kavli.no

Sissel og Hans Bjørner Tallerås driver Angards­vollen ANS, de mottok begge prisene i lokallag Norddalen.

Olav Reistadbakken vinner av beste resultat på celletall sammen med rådgiver Thor Lindsø.

Som tidligere ble det også i år delt ut priser for beste bacto- og celletall i våre tre lokallag i Q-Gausdal, vurdert etter tall fra Kukontrollen. Vi vil blant annet trekke fram vår ny opp­startede produsent Anders Nerjordet med topp resultat etter ­første driftsår. Årets vinnere i lokallag Norddalen og Gausdal vant også prisen for beste resultat på celletall i fjor.

Fordeling etter lokallag:

Norddalen:

Beste bacto: Angardsvollen ANS v/ Sissel U. / Hans B. ­Tallerås, Dovre. Resultat: 5 000.

Beste celletall: Angardsvollen ANS v/ Sissel U. / Hans B. ­Tallerås, Dovre. Resultat: 58 000

Gausdal & omegn:

Beste bacto: Anders Nerjordet, Østre Gausdal. Resultat: 3 000.

Beste celletall: Olav Reistadbakken, Fåberg. Resultat: 46 000.

Valdres:

Beste bacto: Lage Ranheim, Skrautvål. Resultat: 7 000.

Beste celletall: Mona og Ole Bjørn, Røn. Resultat: 103 000.