ANIMALIA – Fagsenteret for kjøtt

Nytt fra Storfekjøttkontrollen

Redigert av:
Mina Klaseie

mina.klaseie@animalia.no

Solveig Bjørnholt

solveig.bjornholt@animalia.no)

Årsrapporter

Årsrapportene er nyttige for å sammenligne resultater i egen besetning mot landssnittet, og for å lete etter forbedringspunkter. Storfekjøttkontrollen har to årsrapporter, en for ­slaktedyr og en for ammeku. Årsrapport slakt viser slakte­resultater gruppert i innkjøpte dyr, egenfødte dyr, rase og opprinnelsesbesetning (produsentnummer). På tallene som gjelder per rase har en også mulighet til å sammenligne seg mot ­landet. Årsrapport ammeku gir deg tall på fruktbarhet, produksjon, inn- og utmeldinger inkludert kobling til når i året de skjer, sjukdom, vekter og tilvekst. De som har flere raser vil få ut tallene både for hver rase, men også for besetningen totalt.

Årsoppgjør

Når regnskapet for året skal gjøres opp, trenger regnskapsføreren en del tall om dyrestatusen i besetningen gjennom året. Storfekjøttkontrollen har en rapport som heter Årsoppgjør. Den henter frem aktuelle tall om ulike dyregrupper ved årets start, endringer gjennom året og status ved årets slutt. Du finner den under Rapporter.

Husk å søke produksjonstilskudd - telledato 1. mars

Fristen for søknad om produksjonstilskudd er 15.mars. Søknaden sendes inn via Altinn. Trenger du mer informasjon om hva du skal søke på, hvordan du gjør det eller lignende så finner du det på landbruksdirektoratet.no. Landbruksveilederen i kommunen skal også kunne hjelpe deg. Oversikt over antall storfe av ulike kategorier til søknaden finner du i Storfekjøttkontrollen under Rapporter > Produksjonstilskudd. Ønsker du å se hvilke individer som ligger bak de ulike tallene så får du opp liste ved å trykke på antallet i rapporten. Husk at Storfekjøttkontrollen må være ajourført for at tallene skal bli riktige!

Vei kalvene

Vi vil gjenta tidligere oppfordring om å veie kalvene, spesielt fødselsvekt og 200-dagers vekt er viktig. Dette gir deg mulighet til å vurdere produksjonen til de enkelte dyra i flokken din, men er også viktig for avlsarbeidet til TYR. Husk at dersom dyret ikke har fødselsvekt, vil du heller ikke få beregnet 200-dagers vekt og tilvekst fra 0-200 dager selv om du veier 200-dagers vekt. Fødselsvekt må veies i intervallet 0-4 dager.

Fjøskort

Fristen for å bestille fjøskort til 2019 var 20.januar. ­Fjøskortene sendes ut via Geno i løpet av februar.

Kjøttets tilstand 2018

Kjøttets tilstand er Animalias årlige statusrapport for norsk kjøtt- og eggproduksjon, og gir et godt grunnlag for debatt gjennom et nøkternt og faktabasert bilde av produksjonen. Rapporten inneholder oppdatert statistikk når det gjelder husdyrproduksjon, dyrehelse, dyrevelferd, mattrygghet, slaktkvalitet, kjøttforbruk, bærekraft og forbrukerholdninger. Kjøttets tilstand 2018 finner du på animalia.no. Ønsker du å få Kjøttets tilstand 2018 tilsendt, send en epost til animalia@animalia.no