Vi i TINE

Vi i TINE

Redigert av
Ann Christin Slettvold

Ann.Christin.Slettvold@tine.no

Når dyra trives får bonden en bedre arbeidshverdag og bedre produksjonsresultater

Dyrevelferd

TINE setter dyrevelferd høyt på dags­orden gjennom ulike aktiviteter, blant annet fagmøter og lokale grendetreff. Målet er å oppdatere kunnskap og legge til rette for å dele erfaringer medlemmer i mellom.

Hvorfor er dyrevelferd viktig?

Det er mange meninger om hva som er god dyrevelferd, og dette må vi forholde oss til. Mye er veldig bra i dagens melkeproduksjon, men hvis vi lener oss tilbake og slår oss til ro med det, er det en fare for at posisjonen svekkes. Det ligger ulike forventninger om dyrevelferd fra forbrukere og i samfunnet for øvrig. Dyrevelferd handler i hovedsak om dyras ve og vel, men også bondens trivsel og økonomi.

TINEs medlemer har god kunnskap om husdyrhold og er opptatt av at dyra skal ha det bra. Dyrevelferd betyr også stadig mer for de som handler produktene våre. Forbrukerundersøkelser viser at god dyrevelferd har mye å si for å bli oppfattet som et bærekraftig valg i framtida.

Forebyggende tiltak

Ønsker du hjelp av en dyktig veterinær eller helserådgiver til å utrede eventuelle utfordringer eller overvåke dyrehelse og dyrevelferd i din besetning? TINE-råd­giver eller veterinær kan komme med ­forslag til forbedringer og hjelpe til med etablering av gode rutiner, og ikke minst være din sparringspartner over en lengre tidsperiode.

TINE Rådgiving kjører også ulike kurs som Friskere kyr, Go’kalven og Ku-­signaler hvor dyrehelse og dyrevelferd er sentrale temaer.

Følg med på medlem.tine.no og/eller ta kontakt med din TINE-rådgiver for å få mer informasjon og melde din interesse for kurs.

Bonde Eli Sjåstad og rådgiver Torunn Rogdo i god prat om dyrehelse og dyrevelferd.

Gratis prøveanalyser ut mars 2019

Vi minner om utvidet frist for BRsV- og BCoV-prøver. Det er gratis prøveanalyser ut mars 2019!

TINE Mastittlaboratoriet har fått inn flere tusen prøver. Fra Kontrollprogrammets side er dette en stor suksess, men for Mastitt­laboratoriet gir det utfordringer når alle prøver kommer inn på en gang.

Ved å ta ut prøve får du dokumentert smittestatus på egen gård, og du blir en viktig bidragsyter til mer smittesikker livdyrhandel og slaktedyrtransport.

Podkast om nytt kvalitets- og betalingsregelverk

Hvorfor setter TINE i gang en slik utredning? Hvordan kan et nytt regelverk ha å si for melkeprisen og blir det nye regelverket mer rettferdig? Dette er noe av det Eivind Kjuus, direktør i TINE Råvare, Eirik Selmer-Olsen, leder for fagavdelinga på Ås og Eli ­Reistad, organisasjonssjef i TINE, svarer på i denne episoden.

Du kan lytte når og hvordan det passer best for deg; - via lenke i artikkel på medlem.tine.no, direkte på soundcloud.no eller du kan laste ned appen «Podcaster» til din mobiltelefon via AppStore eller Google Play og søke opp TINE SA.