GENO Medlemsinfo

GENO Medlemsinfo

Redigert av
Eva Husaas

eva.husaas@geno.no

Alternative kandidater – årsmøteutsendinger

10. februar er siste frist for å fremme alternative kandidater til årsmøteutsendingene som er presentert i innstillingen fra sentral valgkomité i Geno. Innspill sendes inn via skjema på www.geno.no/valgkomite.

Prisendringer fra 1. januar

På styremøte 11. desember ble følgende prisendringer vedtatt:

 • Inseminasjonshonoraret øker med kr 10,-

  • Ny pris Inseminering utført av semintekniker kr 335,- fra 1. januar 2019

  • Ny pris Inseminering utført av veterinær kr 365,- fra 1. januar 2019

 • Tillegg for SpermVital-sæd øker med kr 20,- til kr 120,-

 • Ekspedisjonsgebyr ved spesialbestilling via Genos oksekatalog endres fra kr 300,- til kr 450,-

Vi minner om at REDXTM har hatt redusert pris (kr 250,-) som endres tilbake til ordinær pris (kr 300,-) fra 1. januar 2019.

Markedsuker i GENO

Geno gjennomfører markedsuker i de ulike områdene. Det er sterkt ønskelig at produsentlagene planlegger Geno-aktiviteter innenfor disse ukene. Dette er effektivt med tanke på å nå flest mulig og det er kostnadsbesparende. Samarbeid gjerne med naboprodusentlaget når dere planlegger aktiviteter.

Markedsuker 2019:

 • Uke 3: 14.- 18. januar: Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland

 • Uke 6: 4.- 8. februar: Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal

 • Uke 17: 23.- 26. april: Nordland, Troms, Finnmark (ikke mandag, da det er 2. påskedag)

 • Uke 43: 21.- 25. oktober: Trøndelag

 • Uke 46: 11.- 15. november: Telemark, Østfold, Vestfold, Buskerud, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland

Les mer om produsentlagsaktiviteter på Geno.no under menypunktet «medlem»/«Aktiviteter i produsentlaget».

Rabatt ved kjøp av flere NRF-embryo

Geno lanserte fra og med 1. desember en pakkepris ved kjøp av flere embryo på samme innlegg. Inkludert i prisen er kjøring, innlegg og selve embryoet.

Synkronisering i forkant og etterfakturering basert på kalvens kjønn kommer i tillegg.

I tabellen vises et priseksempel med pakkepris sammenlignet med pris på kjøp av enkeltembryo.

Tabell. Pakkepris ved kjøp av flere embryo

Antall embryo

1

4 (pakkepris)

6 (pakkepris)

8 (pakkepris)

10 (pakkepris)

Pris embryo

500

2 000

3 000

4 000

5 000

Pris innlegg

1000

2 500

3 500

4 500

5 500

Pris kjøring

Varierer med avstand

1 600 (fastpris)

1 600 (fastpris)

1 600 (fastpris)

1 600 (fastpris)

Priseksempel sum uten rabatt

1 500 + kjøring

6 100

8 100

10 100

12 100

Pakkepris med rabatt

5 500

7 500

9 000

10 500

Pris per embryo (inkl. innlegg og kjøring)

1 500 + kjøring

1 375

1 250

1 125

1 050

For å oppnå rabatten skal Geno ved behov kunne bestemme identiteten på opptil halvparten av embryoene i pakken. Dette for å kunne plassere ut embryo med høy avlsmessig betydning.

Les mer om kjøp av embryo på www.geno.no/NRFembryo

Storfeskolen – Cand. KU™

Storfeskolen er et utdanningstilbud innen fruktbarhet og avl, som primært er rettet mot melkeprodusenter. Det deles inn i fem moduler med ulike temaer.

Hver modul er et selvstendig kurs, og deltakerne vil få kursbevis etter å ha tatt én enkelt modul. En deltaker som har tatt fire av fem moduler vil få diplom og oppnå tittelen Cand. KU™.

Det er valgfritt hvor mange moduler man vil ta og når, hvor, og i hvilken rekkefølge man vil ta modulene.

Geno ønsker å legge én Storfeskole-modul til hver markedsuke, slik at alle fem modulene blir avholdt én gang per år på ulike steder i Norge. I løpet av en fem års periode har da samtlige moduler blitt avholdt i hver region.

Her er Storfeskolemodulene i 2019:

 • Modul 1: 16.-17. januar

 • Modul 2: 6.-7. februar

 • Modul 3: Uke 17

 • Modul 4: Uke 43

 • Modul 5: Uke 46

Mer detaljer kan du lese på www.geno.no/storfeskolen

Foto: Jan Arve Kristiansen

Salg av oksekalv og etterbetaling per solgte dose

Styret har vedtatt at pris på oksekalv kjøpt til Geno skal heves til 15 000 kr (det samme som for kviger) fra 1. januar 2019.

Oppdretter av okser som blir tatt i bruk som eliteokser har mottatt kr 1,- per dose for sæd brukt i Norge. Dette er nå vedtatt fjernet og siste utbetaling blir derfor i februar 2019 (for 2018).