Økonomi

Ikke dyrt å inseminere i Norge

Geno har gjort en beregning av inseminasjonskostnader i Norden og hvor mange melkeliter som må til for å betale for en drektighet.

Rasmus Lang-Ree

Det skal dobbelt så mange melkeliter til for å betale en drektighet etter inseminasjon i Sverige og en halv gang til så mye i Finland sammenlignet med Norge. På bildet inseminerer veterinær Knut Ove Hennum.

Foto: Rasmus Lang-Ree

I beregningen som er vist i tabellen er det tatt utgangspunkt i enkeltinseminasjoner. Redusert pris ved sammenfallende inseminasjoner er ikke hensyntatt. Videre er det for sædpris beregnet en snittpris for sæddoser i intervallet 25 – 30 i avlsverdi. Melkeprisen som er lagt inn er uten etterbetaling. I landbruket synes vi det er høyst relevant å se norske matvarepriser i forhold til gjennom­snittslønninger – altså hvor lenge vi i Norge må arbeide for en definert kurv med mat ­sammenlignet med hvor lenge en må arbeide for samme matkurven i andre land. Tilsvarende vil det være helt naturlig å se hva seminkostnaden er i forhold til melke­prisen. Med andre ord hvor mange liter melk en må levere for å få en drektighet. Høyere norsk melkepris skal jo kompensere for høyere kostnadsnivå i Norge. Som tabellen viser er seminkostnadene i Norden ikke overraskende lavest i Danmark, men Norge kommer ut med vesentlig lavere kostnader enn både Sverige og Finland.

Tabell. Inseminasjonskostnader i Norden i norske kroner pr. desember 2018.

Finland

Sverige

Norge

Danmark

Inseminasjon av tekniker

300

545

325

182

Sædpris (snitt 25-30 i avlsverdi)

255

202

330

134

Ant inseminasjoner pr. drektighet

1,96

1,8

1,6

1,81

Kostnad pr. drektighet

1088

1345

1048

572

Melkepris (eks. etterbetaling)

3,48

3,25

5,15

3,67

Antall liter melk for 1 drektighet

313

414

203

156

Kun kostnad til sæd

144

112

103

66