Reportasje

Fikk digital dermatitt under kontroll

Rask inngripen og etablering av gode rutiner har gjort at det ikke er blitt påvist noen klauver med digital dermatitt hos Geir Jone Pollestad siste året.

Tekst og foto
Rasmus Lang-Ree

rlr@geno.no

Gravbakken i Klepp i Rogaland

 • Merete og Geir Jone Pollestad

 • 800 dekar med gras pluss 200 dekar beite

 • Kvote på 580 000 liter

 • Avdrått på ca. 9 500 kg

 • Totalt 400 storfe

 • 170–180 kalvinger i året og slakter 100–120 okser

 • Kjøper inn oksekalv/selger kviger

Aktuell for å ha lykkes med å få digital dermatitt under kontroll

Geir Jone Pollestad og klauvskjærer Einar Nedrebø er skjønt enige om at det er viktig å starte behandling med en gang hvis det påvises DD og ikke tro det går over. I tillegg må det etableres noen gode rutiner som ikke nødvendigvis er så arbeidskrevende, men de må følges.

For to år siden ble ble den smittsomme klauvsjukdommen digital dermatitt påvist på fjøset til Geir Jone Pollestad på Jæren. Klauvsjukdommen ble påvist på 3–4 kyr ved klauvskjæring uten at de viste tegn på halthet. Geir Jone tenkte ikke engang tanken på å la dette skure og gå og håpe det beste. I samarbeid med klauvskjærer og den faste veterinæren la han opp en plan for å få kontroll på sjukdommen.

– Jeg tror alle store løsdriftsfjøs har hatt bakterien som gir digital dermatitt i mange år, og det er ikke en bakterie vi kan utrydde. Det viktige er å holde smitte­presset nede og unngå at klauvene skades slik at bakterien får en innfallsport. Med hyppig klauvskjæring og gode rutiner for forebygging kan en få kontroll med denne klauvsjukdommen, sier Geir.

Da Buskap er på besøk blir 72 kyr beskåret uten at sertifisert klauvskjærer Einar Nedrebø finner tegn til digital dermatitt (DD) på en eneste klauv. Heller ingen andre klauvsjukdommer blir funnet denne dagen.

Selv om det kostet en del å ettermontere klauvspyler kunne jeg ikke vært den foruten.

Behandle og redusere smittepresset

De klauvene det ble påvist DD på ble umiddelbart behandlet med salisylsyre og bandasjert. Bandasjen ble tatt av etter fire dager og deretter ble alle behandlet en gang i uka. Geir Jone forteller at siden han har fanghekk til alle kyrne var dette relativt enkelt å gjennomføre. Etter et kyrne var fiksert gikk Geir Jone med høytrykksspyleren og vasket bakklauvene med lavt trykk. Etter vask ble klauvene dusjet med klauvpleiemiddel (Intra-Hoof). I tillegg til de som hadde fått påvist DD, ble alle som var fiksert i fanghekken behandlet samtidig. I tillegg blir alle bakklauver spylt i melkeroboten ved hvert besøk og to ganger i uka tilsettes det Intra-Hoof i spylevannet.

– Selv om det kostet en del å ettermontere klauvspyler kunne jeg ikke vært den foruten. Den treffer kanskje ikke 100 prosent der den skal ved hver eneste ­melking, men med tre robotbesøk i døgnet blir sluttresultatet bra, sier Geir Jone.

Uten klauvspyler måtte han ha montert klauvbad og det hadde det blitt atskillig mer arbeid med. 14 dager etter at DD ble påvist ble alle kyrne sjekket i klauvboks og da var alle fine. Geir Jone er ­sikker på at grunnen til det er at behandlingen ble satt i gang tidlig i forløpet. Hvis DD får utvikle seg går den over i en kronisk fase og da er det for sent å behandle.

Minimere spredning med gjødsel

Siden DD-smitten overføres med gjødsel etablerte Geir Jone rutiner for å dempe smittespredningen denne veien. Liggebåsene blir måkt rett før skrapa går tidlig på morgenen for å fjerne all gjødsel så fort som mulig. Deretter går skrapene igjen når kyrne har gjort seg ferdig med «frokosten». ­Skrapene må gå ofte slik at minst mulig gjødsel blir liggende i gangarealene. Okser og kalver er plassert i en egen avdeling i enden av fjøset (delt med vegg), og det er nøye rutiner for at for eksempel møkkskraper ikke dras med fra den ene til den andre siden. Helt atskilte skrapesystem gjør at gjødselskrapene ikke fører smitte fra kyr til kviger. Hos Geir Jone er kvigene på andre siden av fôrbrettet, og de blir kontrollert for DD før de tas over på kusiden, for å hindre at de kan dra smitte med seg. Hver uke blandes det også inn litt Stalosan (desinfeksjonsmiddel) i sagflisa i liggebåsene.

Mest mulig tørre og rene gulv

Einar legger med sine 12 år med klauvskjærererfaring fra mange fjøs ikke skjul på at han foretrekker spaltegulv fordi det gir tørrere og renere forhold for klauvene. Han mener imidlertid at gulvet hos Geir Jone er et av de bedre faste gulvene og at det ­ligger lite igjen etter at skrapene har gått. Det er gummibelegg på gulvet mot fôrbrettet, mens det er betonggulv mellom den doble ­liggebåsrekka og liggebåsrekka mot langvegg for å gi mer klauvslitasje. Einar heller mot at gummi er mer skånsomt og gir riktigere vekst av klauvene, men ulempen kan være at klauvveksten blir noe større og at det må skjæres noe oftere.

Nøye kontroll av dyr som selges

Geir Jone har alltid hatt salg av en del kviger som en del av driftsopplegget. Han bruker kjønnssortert sæd for å få flere kviger og selger ca. 50 i året. Det at han drev med livdyrsalg gjorde at han tok påvisningen av DD på største alvor. Han har vært åpen om situasjonen og alle funn ved klauvskjæringen blir rapportert til Kukontrollen. Alle kviger som skal selges blir kontrollert i klauvboks og følges av elektronisk livdyrattest. De må også gå gjennom fotbad med desinfeksjonsmiddel. Geir Jone er rimelig trygg på at livdyrene han har solgt ikke har brakt DD-smitte til andre fjøs, men er bekymret for at det er den del som driver livdyrsalg uten at de har regelmessig klauvskjæring med elektronisk innrapportering. Da er det umulig å vite om de har DD på fjøset eller ikke.

Elektronisk rapportering burde være obligatorisk

- Det burde være krav om regelmessig klauvskjæring ved sertifisert klauvskjærer som ­rapporterer elektronisk til Kukontrollen for alle som skal selge livdyr, sier Geir Jone med ettertrykk.

Einar Nedrebø er helt enig i at regelmessig klauvskjæring ved sertifisert klauvskjærer er det eneste som kan overvåke status for DD i besetningen. Han har ikke opplevd det selv, men hørt at andre klauvskjærere har fått klar beskjed om at de ikke får flere oppdrag i besetningen hvis de rapporterer funn av DD og det synes han er helt uakseptabelt.

Det burde være krav om regelmessig klauvskjæring ­ved sertifisert klauvskjærer.

Det nytter

Geir Jone er redd mange kan ha fått inntrykk av at når de først har fått DD på fjøset er kampen tapt.

– Selv om jeg ikke tror bakterien kan fjernes helt fra et løsdriftsfjøs, er det mulig å leve med dette, fastslår Geir Jone. – Det avgjørende er å reagere tidlig og få tatt noen enkle grep i samarbeid med veterinær og klauvskjærer. Det trenger ikke være så mye arbeid, men en må være villig til å gjøre det.

Klauvboksen heies med egen kran.

Bildet viser oppsettet med lettmetallgrinder for oppsamlingsplass foran melkerobot og drivgang inn i klauvboks.

Kyrne er vant til håndtering og drivingen inn i klauvboksen går nesten av seg selv.

Sertifisert klauvskjærer Einar Nedrebø rapporterer elektronisk via klauvterminalen. Så sant det ikke er noen dataproblemer, synes han dette går raskere enn å notere med penn og papir.

Oppdages det DD behandles klauven inn med salisylsyre og bandasjeres. Bandasjen skal sitte på i fire dager.

Med høytrykksspyler og vanntank med oppvarming montert i bilen er alt lagt til rette for god rengjøring av utstyret. Når klauvboksen heises kan også undersiden spyles.

Ett og et halvt til to døgn gamle kommer kalvene ut i kalvehytter (1).

Etter 14 dager flyttes de inn i binger med halmtalle og overbygd liggeareal (2).

Der går de 14 dager etter avvenning før de flyttes til nye binger med liggeplatting (3).

Slik gjør du hvis du får DD

 • Hvis det påvises DD er det viktig å behandle pluss sette i verk smittereduserende tiltak med en gang

  • Senk smittepresset:

  • Rengjøring av klauver (klauvspyler i melkerobot eller klauvbad)

  • Desinfeksjon (i klauvspyler, klauvbad eller dusjing når kyrne står i fanghekk)

  • Sørg for minst mulig gjødsel i gangarealene (kjør skrapene ofte nok/vurder skraperobot og unngå overføring av gjødsel mellom avdelinger)

  • Redusere klauvenes eksponering for gjødsel

  • Reduser behov for innkjøp av dyr til et minimum og sikre deg mest mulig i de tilfellene du må gjøre det

 • Få sjekket alle kyr i klauvboks ved mistanke om DD

 • Klauvskjæring ved sertifisert klauvskjærer minst to ganger i året for å overvåke utviklingen

 • Det bør utføres to ekstra kontroller i klauvboks i en fase der man jobber for å redusere antall tilfeller. Dette kan bonden utføre selv, med egen klauvboks, eller ved hjelp av klauvskjærer eller veterinær

 • Generelle smitteforebyggende tiltak med smittesluse for alle besøkende

Rengjøring av klauvboks og utstyr

Einar Nedrebø har erfaring fra Danmark og snappet opp noen ideer under det oppholdet. Han kommer med klauvboksen bakpå planet på en lastebil og kjører inn på fôrbrettet. Med egen kran løftes klauvboksen på plass. Han har varmtvannstank og høytrykksspyler på bilen og dermed er det enkelt å få gjennomført grundig spyling av klauvboks og grinder. Siden klauvboks og grinder kan heises opp blir de også grundig spylt på undersiden. Desinfeksjon av klauvboksen skjer etter at den har tørket og utstyret desinfiserer han hjemme. Han har med flere vinkelslipere til bruk når det er flere besøk på samme dag.

– Jeg er ikke så nervøs for å spre DD-bakterien for den tåler ikke luft. Da er jeg nok mer obs på diaré- og luftveisvirus, men hittil er det ikke noe som tyder på at vi klauvskjærere har spredt disse sjukdommene på Jæren, sier Einar.

Med lettmetallgrinder kan Einar få ordnet med rasjonell inndriving til klauvboksen. Plasseringen som er hos Geir Jone foran melkeroboten er ideell. Kyrne drives rett fram og kan se resten av flokken når de står i klauvboksen. Ingen kyr nøler med å gå inn, og Geir Jone og Gardas, som er fra Litauen og har vært fast ansatt på gården i tre år, kan fylle etter med dyr i arealet foran roboten som også stenges av med grinder. Denne dagen har ikke Einar med seg sin faste medhjelper, men i løpet av en formiddag hadde 72 dyr vært innom klauvboksen.

Kalvestellet

For Geir Jone dreier kampen mot DD seg ikke bare om å redusere smittepress men også om å styrke dyras motstandskraft. Ett eksempel er at alle kyr får ei bøtte med vitaminer/­mineraler/elektrolytter (Reviva) rett etter ­kalving etterfulgt av så mye lunkent vann de vil ha. Da kan de gjerne drikke 30 liter og det gir de en god start. Erfaringen er at hvis en venter et par timer vil ikke kyrne drikke så mye. Kalvestellet er det kona Merete som tar seg av. Det sjekkes om kalven ammer, og ved behov gis råmelk med flaske. Kalven får gå med mora i 1 1/2 til 2 døgn for de overføres til kalvehytter ute. Der er de i to uker før de ­flyttes til binger med halmtalle og tak over ­liggearealet i kalveavdelingen inne. De avvennes ved åtte uker, men får være i samme bingen i to uker til før de flyttes til binger med skrapeareal og liggepall. Da mener Geir Jone de takler bedre overgangen til nye binger. Med 170–180 kalvinger i året er det imponerende når Geir Jone forteller at de ikke har antibiotikabehandlet en eneste kalv for diaré de tre siste årene. De har heller ikke mistet mer enn én kalv som har blitt født levende.