Helse

Klauvboks i alle fjøs

Det er svært nyttig å ha en lett tilgjengelig klauvboks til undersøkelse og behandling av enkeltdyr, både for veterinær, bonde og klauvskjærer.

Åse Margrethe Sogstad

Spesialveterinær Helsetjenesten for storfe/Animalia

ase.sogstad@animalia.no

Klauvbokser finnes i alle prisklasser og typer fra mobile uten gulv til stasjonære med gulv, manuelle eller med ulike grader av hydraulikk og de kan være kombinert klauvboks/behandlingsboks.

Foto: BB agro

I mange andre land er det er ­vanlig at det er en klauvboks tilgjengelig på fjøsene. Det gjelder å finne et greit sted å ha boksen. Noen velger å heise den opp i taket når den ikke er i bruk. Det er bokser i alle prisklasser, fra ca. 10 000 kroner (helt enkle «bonde-bokser») til 350 000 kroner (hydrauliske bokser til profesjonell bruk). Boksene er mobile (kan trekkes inn på kua, uten gulv) eller står på ett sted (gjerne med gulv). De er manuelle eller har ulike ­grader av hydraulikk. De kan også være kombinert klauvboks/behandlingsboks.

Klauvboks er essensielt

I faktaboksen er det listet opp en rekke klauvbokser som kan være aktuelle til denne bruken. Det anbefales profesjonell, og helst sertifisert, klauvskjærer til å utføre rutinemessig klauvskjæring. Men det er svært nyttig for veterinær og bonde å kunne undersøke enkeltdyr innimellom de rutinemessige besøkene. Alle bønder som beskjærer eller behandler klauver selv, må ha god opplæring for å kunne utføre dette tilfredsstillende. Klauvskjærer vil foretrekke å benytte egen boks til ­rutinemessig klauvskjæring av mange dyr.

Plassering av klauvboksen

Det viktigste er at det er trygt og at boksen plasseres et sted der den enkelt kan benyttes, uten fare for personer og dyr og der det tas hensyn til naturlig dyreflyt. Dette må vurderes på det enkelte fjøs. Noen har den permanent stående i en behandlings/utskillings/sjukebinge og fikserer dyra der.

Danske bønders erfaringer

I en «Farm-test» fra Danmark i 2008 (www.landbrugsinfo.dk/Tvaerfaglige-emner/FarmTest/Sider/FarmTest__Klovbehandlingsbokse.aspx), svarer bøndene at klauvboks har vært en god investering, selv om de ikke beskjærer selv. De foretrekker dessuten bokser som fikserer bakbeina. Det er viktig at boksen er arbeidsvennlig, sikker og stødig. Dersom dyret er fiksert i fanghekken, er det viktig at klauvboksen enkelt kan løses dersom det skulle være akutt behov for det. Boksen må ikke være plassert slik at den blir altfor tungvinn å bruke. Videre sier de danske bøndene at reingjøring av klauven i forbindelse med klauvskjæring er viktig for å få oversikt, altså må det være tilgang på vann. Godt lys er også en fordel.

Les også artikkelen de praktiserende veterinærene Aina Kveberg og Siri Flaat har skrevet om deres erfaring med klauvhelsearbeid og tilgang på klauvboks på side 24.

Aktuelle klauvbokser

Denne oversikten er på ingen måte fullstendig, og det er ikke tatt stilling til om noen er bedre enn andre. Det er også et prismessig aspekt. Kom gjerne med innspill om flere aktuelle bokser eller erfaringer dere har gjort dere til ase.sogstad@animalia.no

https://www.cowsignals.com/blog/treatment_box_for_cow_and_farmer_comfort

http://frontraktorservice.no/produkter/kvk_klauvboks/

https://www.wopaclawtreatment.com/

Nessemaskin har både med og uten gulv: http://www.nessemaskin.no/shop_files/shop_popup.php?Artikkelnr=541-310003

http://www.husdyrsystemer.no/produkter/innredning-storfe/klauvpleieboks/

http://www.comforthoofcare.com/m-series/

https://www.felleskjopet.no/butikk/gjerdemateriell/porter-og-grinder/klauboks-for-storfe-50221440/

https://bbagro.no/vare-produkter/