Klima
Klimaperspektiver

Er storfe problemet eller?

Rasmus Lang-Ree

rlr@geno.no

Tallene som er vist under vakte stor interesse på Facebook da Geno la de ut der og resulterte i utrolig mange delinger. Manns minne er kort, og det er fort gjort å glemme at storfebestanden i Norge har blitt drastisk ­redusert etter andre verdenskrig, mens bilparken og antall flyreiser har økt dramatisk.

Antall biler

  • 1950: 118 500 (biler, ­lastebiler og busser) (1)

  • 2010: 2 856 000 (24 ganger så mange) (2)

(1) TØI-Rapport 1165/2011/Veg­direktoratet/TØI

(2) www.ssb.no/transport-og-­reiseliv/statistikker/bilreg/aar

Storfe i Norge

  • 1949: 1 224 133 (1)

  • 2018: 874 522 (- 28 prosent) (2)

(1) SSB, Jordbrukstellingen i Norge 20. juni 1949, tabell 53

(2) www.ssb.no/jordhusog

Antall flyreiser i verden

  • 1950: 17,4 millioner passasjerer (1)

  • 2017: 3,9 milliarder ­passasjerer (224 ganger så mange) (2)

  • Prognose 2034: 7,2 milliarder passasjerer (3)

(1) IATA

(2) https://data.worldbank.org/indicators/IS.AIR.PSGR

(3) IATA