Tema: fjøsbygg

Allsidig drift – og nå er planen nytt kufjøs

Mer allsidig drift enn på Østre Tveite gård i Arendal skal en lete en stund etter. Nå er planen å erstatte båsfjøset med et nytt løsdriftsfjøs.

Rasmus Lang-Ree

rlr@geno.no

Tekst og foto

Østre Tveite gård/Søstrene Kjevik DA i Arendal i Aust-Agder

  • Søstrene Caroline og Therese Kjevik, Vegard Zaar (gift med Caroline) og John Olav Kjevik (far til søstrene)

  • 2 ansatte i Søstrene Kjevik DA (ikke fulltid)

  • 320 dekar dyrket (eid og leid)

  • 250 dekar skog (kan beites)

  • Deltaker fellesbeite

  • Kvote på 170 000 liter

  • 18 melkekyr

  • Ca. 9 200 kg EKM

  • Full framfôring okser

  • Ammekubesetning på seks mordyr

Aktuelle for fjøsplaner og utstrakt mangesysleri i regi Søstrene Kjevik DA

Mange driver med mer enn en produksjon, men på Østre Tveite har de dratt mangesysleri lenger enn de fleste. Hør bare her: Søstrene Kjevik DA (Caroline og Therese Kjevik) driver Inn på Tunet-virksomhet, eggproduksjon med 7 500 høner, selskapslokaler, gårdsbutikk med alt fra egenprodusert kjøtt til saueskinn og hårprodukter fra andre lokalprodusenter i omegnen, selvbetjent minibutikk med egg og gårdsuke for skoleelever i to puljer i sommerferien med 30 elever i hver. I tillegg kommer melkeproduksjon med 18 årskyr med fullt påsett og en ammekubesetning med seks mordyr (totalt ca. 70 storfe) som er organisert i enkeltpersonforetak. Og vi skal ikke glemme å nevne utleie av ti stallplasser til hest i andreetasje på båsfjøset. Utover storfe, høner og hester er det to canadiske minigriser, to geiter, en kanin (riktignok en stor en) og fem lamaer.

Vegard Zaar (fra venstre), Caroline og Theres Kjevik og far John Olav Kjevik driver meget allsidig virksomhet på gården Øvre Tveite i Arendal.

Planer om nytt fjøs

Forbudet mot burhøns gjorde at det måtte tas et valg, og det endte med bygging av nytt hønehus til 7 500 høner i 2010. Det gamle hønehuset er nå gjort om til selskapslokale, gårdsbutikk og en selvbetjent mini eggbutikk. Mens det meste av virksomheten er lagt inn under Søstrene Kjevik DA, er jorda, melkeproduksjonen og ammekubesetningen holdt utenom. Far til søstrene – John Olav (62) – er aktivt med i drifta og har hatt melkeproduksjonen og jorda som sitt domene. Mannen til Caroline – Vegard Zaar – må foreløpig jobbe i oljeindustrien, men planen er at han også etter hvert skal få sysselsetting på gården der det også er to ansatte på deltid i tillegg til Caroline og Therese som tar seg av en del administrative oppgaver.

Båsfjøset utgjør førsteetasjen som skal bygges om til ammekufjøs og i andre etasje er det stallbokser.

Vil ikke utvide

Melkekvota er på 170 000 liter og med plass til 18 kyr i båsfjøset fylles ikke kvoten. Planen er å bygge et nytt melkekufjøs med utgangspunkt i 21 kyr med full framfôring. Det er et bygg tilpasset dagens kvote, og det er ingen umiddelbare planer om å utvide den. Det gamle fjøset vil bli ombygd til ammeku slik at ammekubesetningen kan øke til 13 mordyr. Kalkylene peker mot en byggekostnad på ca. 6 millioner kroner og håpet er å få full uttelling i Innovasjon Norge med investeringstilskudd på 2 millioner.

Fjøsplanen er lagd med tanke på fleksibilitet

Det er ønske om melkerobot. Caroline og Vegard er enige om at med små barn er den fleksibiliteten som en robot gir uvurderlig. Men fôrutlegger er strøket for å holde kostnaden nede. Fôret skal kjøres ut med minilaster som nå. Fôrbrettet blir så bredt (2,7 meter) at det senere kan settes inn en fôrutlegger. Vegard ønsker også å ta høyde for at det i framtida kan bli aktuelt med en fôrmikser. Med en fôrsentral kan plastikken tas av rundballene innomhus. Gjødselsystemet vil bli kanalomrøring.

Fleksibilitet og dyrevelferd

Bestefars Ford Ferguson 39-modell var et naturlig motivvalg i logoen for Søstrene Kjevik DA. Bestefar drev gård i Kjevik men ble utløst da flyplassen skulle bygges og slik havnet familien i Arendal.

Fjøset er ikke ferdigtegnet, men er lagd med tanke på fleksibilitet. For eksempel at framfôringen av oksene kan kuttes og for å gi plass til mer melkeproduksjon. Fôrgrunnlaget er bra og i normalår har det blitt solgt en del fôr. Kyrne er på fellesbeite i Åmli sammen med åtte andre besetninger om sommeren, og det er det ingen planer om å endre på.

Dyrevelferd er prioritert i planleggingen av nyfjøset. Som eksempel kan nevnes velferdsavdeling (som også kan brukes som fødebinge), liggebåser til oksene, drivgang i bakkant av ungdyrbinger slik at binger kan luftes vekselvis og tilrettelegging for at kua kan få være ute også om vinteren.

 

 

 

utvikle en gård der det aldri blir ensomt

Utvikle gård der det ikke er ensomt

Målet har vært å utvikle en gård der det aldri blir ensomt, og det har de lykkes med. På Øvre Tveite er det alltid mye folk og for å drive slik er det en forutsetningen at en liker å ha folk rundt seg. Caroline understreker at de er opptatt av å lære folk om landbruk. Gårdsuke for skoleelever i sommerferien er et godt eksempel på dette. Gjennom å være med i gårdsarbeidet får elevene et innblikk i hva landbruk er. Dette har blitt et populært tiltak og i år var alle 60 plassene revet bort før påske.

Etter å ha vært litt sky i starten har lamaene blir veldig trygge og sosiale dyr.

Geitene beveger seg fritt rundt på gården og passer seg for trafikken på veien rett ved tunet.

På www.buskap.no kan du kikke på fjøstegningen slik den ser ut nå. Det er imidlertid ikke tatt noen endelig beslutning verken om bygging eller planløsning.


Klikk for større versjon