Reportasje

Norskutviklet utvendig fôrbrett som kan lukkes

(Fra venstre): Bonde Lars Dyre Nærland, utvikler Egil Byberg og salgs- og markedsansvarlig i Serigstad Rebecca Retland.

Egil Byberg, som selv er ­melkebonde, har utviklet og patentert det utvendige fôrbrettet med hydraulisk vippbar bakvegg. Han har inngått et samarbeid med Serigstad agri som innebærer at de skal stå for produksjon og salg av ­produktet som har fått navnet Serigstad Feed- Back. Egil vil fortsatt være delaktig i videreutvikling av ­produktet. Han mener det unike med løsningen er at en kan fôre fra ut­­siden og etterpå lukke ­fjøset helt for både vann, vind og fugl.

Når Egil blir spurt om fordelene med et slikt utvendig ­fôrbrett trekker han fram at det sparer bygningsbredde, en slipper å skubbe fôr ­(trenger ikke fôr­skubberobot) og det er hygienisk siden det aldri er noen hjul som kommer i kontakt med fôret. Dette medfører også at uteområdet rundt driftsbygningen har ­veldig få begrensninger med tanke på kryssende trafikk av både maskiner og dyr. Dessuten vil det være like drifts­sikkert som løftearmene på ­traktoren, lover utvikleren. ­Løfting og senking av bak­veggen styres med en egen håndholdt fjernkontroll. Systemet er fleksibelt hvis en ønsker å gruppere dyr og fôre ut ulike mikser.

Egil mener det er like aktuelt ved ombygging som nybygg.

I den såkalte Folkefjøsmodellen ble det ofte lagt opp til å bruke det eksisterende fôrbrettet og bygge på en liggehall til melkekua, forklarer Egil. – Jeg vil snu det på hodet og foreslå at en heller bygger en torekkers liggeavdeling i ­båsfjøset og satser på ut­­vendig fôrbrett. Da kan samme fôringsopplegget ­brukes andre bygg om det blir aktuelt. En unngår dermed å låse seg til en løsning som kan bli en flaskehals i frem­tiden. Et 10 meter bredt båsfjøs kan dermed enkelt gjøres om til løsdrift med «Kusignal-mål» og en melke­robot kan plasseres i enden.

Ved senere utvidelse av ­produksjonen med flere hus vil en ­løsning med utvendige fôrbrett være arealeffektivt samtidig som at en sparer kostnader til utfôringssystem, fordi samme utfôringsvogn kan brukes i alle bygg.

Egil vil ikke svare direkte på kostnadene med utvendige ­fôrbrett sammenlignet med fjøs med fôrbrett midt i fjøset til samme antall dyr, fordi det er mange forutsetninger som ­kommer inn.

– Det er umulig å svare eksakt på dette uten at en setter en prislapp på den økte fleksibiliteten i planløsninger inne i fjøset, fastslår han.