Reportasje

Ta vare på ansatte

Høye kostnader i dansk melkeproduksjon «fortynnes» med volum.

Både å ansette folk og sørge for at de flinke blir kan være krev­ende. Paul Harris driver et konsulent/coachingselskap i England som har spesialisert seg på å hjelpe bøndene med å få optimalt ut av de ansatte. Hans enkle ­formel for hva som avgjør prestasjonen til en ansatt var:

Kompetanse + Kunnskap + Holdninger + Oppslutning om mål og strategi

Han listet opp disse rådene:

  • Omdømme: Tenk på hva du og andre sier om gården din. Bruker du sosiale medier til positiv omtale? Harris mente alle burde ha ei webside for å fortelle hvor bra de har det på gården.

  • Arbeidstid: Viktig å ikke fristes til å legge opp til for lange dager og for mye helgejobbing. Gi ­heller de ansatte litt ekstra fritid!

  • Motivasjon: Gi tilbakemeldinger og bruk belønning.

  • Husvære: Det du tilbyr en ansatt må være slik at du kunne tenkt deg å tilby dine egne barn det.

  • Inntrykk: Hvordan ser det ut på gårdstunet? Gi et godt første­inntrykk.

  • Opplæring: Alle ønsker å bli investert i. Harris sa bønder var skept­iske til å koste på utdanning og risikere at de ansatte forsvinner. Hans svar er da: Hva om du ikke koster på utdanning og den ansatte fortsetter? Målet er å investere i den ansatte slik at den ansatte er attraktiv for andre, men tilby vilkår slik at han/hun blir.

  • Kommunikasjon: Hvordan snakker du til ansatte? Ha regelmessige samtaler der dere gjennomgår status og arbeidsplaner.

En feilansettelse koster ifølge ­Harris 15–30 000 euro og det er derfor vel verdt å bruke både tid og penger på en slik prosess.

Dansk melkeproduksjon

Antall melkeprodusenter: 2 953

Besetningsstørrelse: 207 kyr

Avdrått: 11 434 kg (Holstein), 10 055 (Jersey) og 10 565 (RDM) kg EKM

Innveid melk: 5 614 000 millioner kg

Eksportverdi meieriprodukter: 21,1 milliarder DKK