Reportasje

VikingGenetics med metanindeks i 2020-21

VikingGenetics har i likhet med Geno prosjekt gående for metanregistreringer på individnivå.

VikingGenetics har gjennom et prosjekt kalt CFIT (Cattle Feed InTake) utviklet et system med 3D-kameraer montert over fôrbrettet som både identifiserer kua og registrerer fôropptak. Fôropptaket registreres ved hvert besøk ved fôrbrettet og uten å forstyrre kyrne på noen måte. Kameraene tar bilder av haugen med fôr foran kua, og dette gir grunnlag for å analysere og beregne hvor mye fôret har minket under et besøk. Målet er å beregne fôreffektivitet og etter hvert inkludere dette i avlen.

VikingGenetics har også et prosjekt gående for metanmålinger. Metanmålingen skjer i melkeroboten, og det er det målt metan fra 3 000 kyr i 30 besetninger. Resultatene hittil tyder på en arvbarhet på 0,2. Genomisk seleksjon gjør det mulig å anslå avlsverdi for egenskapen uten å ha registreringer på dyret. Det er ikke funnet noen ugunstig korrelasjon mellom metanutslipp og egenskaper som helse og fruktbarhet. Imidlertid er det en ugunstig sammenheng mellom metanutslipp og melke­avdrått. Det er en lineær sammenheng mellom metanutslipp og tørrstoffopptak. Siden tørrstoff­opptaket er så korrelert til metanutslipp blir fôreffektiviteten, eller hvor mye melk en får ut av hvert kg tørrstoff, utrolig viktig. For den enkelte bonde vil høy fôreffektiviteten både være positivt for økonomien og metanutslippene, og CFIT-prosjektet vil være til hjelp for å redusere metanutslippene.

Lars Nielsen som er avlssjef i VikingGenetics sa at målet er å utvikle en indeks for metanutslipp som for andre egenskaper i løpet av 2020 eller tidlig 2021. Da må også den økonomiske verdien av egenskapen beregnes. Lars ­Nielsen så for seg at indeksen i starten ikke tas inn i avlsmålet, men får betydning ved seleksjon av oksekalver og bøndenes valg av seminokser.

EDF

European Dairy Farmers (EDF) er en forening for ­framtidsorienterte ­melkeprodusenter fra hele Europa og Canada. I regionale møter og den årlige kongressen møtes medlemmene for å dele erfaringer og kunnskap om alle aspekter ved ­melkeproduksjon. For mer ­informasjon se www.dairyfarmer.net