Reportasje

Fire danske melkebruk – mange felles trekk

I forbindelse med EDF-kongressen (European Dairy Farmers) besøkte Buskap fire danske gårder, og uten at vi skal trekke for mange ­slutninger var det mange felles trekk mellom disse melkebrukene.

Tekst og foto
Rasmus Lang- Ree

rlr@geno.no

Reportasjene fra tre av gårdene kan du lese på de følgende sidene, mens reportasjen fra Herman Oerlemans kan du lese på https://www.buskap.no/news/2019/7/10-Effektiv-drift-og-lave-kostnader-gir-overskudd

Store og intensive

Alle fire gårdene er en god del større enn et gjennomsnittlig dansk melkebruk som nå har passert 200 kyr. De har lagt opp til intensiv drift med svært høy melkeavdrått, og har vært gjennom en fase der de gjennom en del år har økt både kutall og areal mye. Tre av fire er fra Nederland, og mange nederlandske melkebønder har flyttet ut og etablert seg som melkeprodusenter i andre land på grunn av at det er vanskelig å utvide produksjonen i hjemlandet. Ingen av disse brukene har kyrne på beite, og argumentet er at det er vanskelig å forene med så høy avdrått. Tre av fire har valgt melkestall framfor melkeroboter ut fra økonomiske vurderinger. Alle har plansilo for gras- og maissurfôr.

Andre parametere i EDF

For å sammenligne økonomisk resultat mellom gårder bruker EDF andre parametere enn vi er vant til. To hovedparametere er break-even som er den melkeprisen bonden må ha for å dekke sine kostnader. Entreprenør-profitt er resultatet pr. kg EKM etter at alle kostnader (inkludert lønn til eget arbeid) og avkastning på kapitalen er inkludert. Pluss her regnes som mål for en bærekraftig drift som kan tåle nye investeringer. Arbeid er en stor kostnad og derfor er antallet arbeidstimer pr. ku og kg EKM produsert pr. arbeidstime viktige parametere. Kg EKM pr. hektar er et mål for produktiviteten av jorda.

Ingen arvtakere

Ingen av gårdene hadde barn som var klare til å ta over. På en av gårdene hadde sønnen drevet med faren en periode, men nå gått tilbake til annen jobb. På grunn av den høye gjelds­belastningen blir det kostbart selv med overdragelse innen familien. I tillegg til den økonomiske risikoen kommer lange og krevende arbeidsdager med ansvar for mange både to- og firbeinte. Effektiviteten har sin pris vil noen hevde. Noen vil sikkert også hinte om at så intensiv drift går ut over dyra. Men der er inntrykket at nettopp fordi de ønsker intensiv drift er disse ­bøndene opptatt av – og avhengige av – god dyrevelferd. Disse gårdene kunne da også vise til stell og opp­stalling som på mange områder lå på et meget høyt nivå.