Forskjellig
Buskap for 50 år siden

Tanker fra Bækkedal

Rasmus Lang- Ree

rlr@geno.no

NRFs direktør gjennom mange år, Helge Bækkedal, gikk av i 1969 og i Buskap og avdrått nr. 3 dette året er det et omfattende intervju med han. Han blir spurt om hva som møtte mest motstand da NRFs avlsprogram ble lansert. Bækkedal svarer at det var ­bruddet med stedegenhetslæren, krysning som avlsmetode og kombinasjonen av melk og kjøtt i samme rasen. I den første NRF-perioden sier Bækkedal at det er krysning som er årsaken til framgangen. Fra en avdrått på 2 800 kg melk i 1935 økte det til 4 314 kg i 1958 og 5 638 i 1969.

Bækkedal trekker fram overgangen til seminavl som et systemskifte med overgang fra rase­tenking til metodisk dyreforedling. Ved sin avgang er den tidligere NRF-direktøren bekymret for at samvirkeavlen er sårbar, og uten forståelse for hva den innebærer og krever kan resultatet bli nedsatt effekt og økonomiske vanskelig­heter. På bakgrunn av en medlemsvekst fra 20 000 til over 73 000 på ti år mener Bækkedal det reiser seg et stort informasjonsbehov for organisasjonen, og dette er noe han ville prioritert om han skulle fortsatt som direktør.

Selv om det ligger litt på siden av hovedtemaet for intervjuet blir Bækkedal innledningsvis spurt hva livet har lært han.

— At de fleste mennesker er født med en uvilje til arbeid, og må gjennom en rekruttskole for å få bort denne uviljen. Rekruttskolen må komme så tidlig som mulig ellers får man det ille livet gjennom, svarer Bækkedal.