Organisasjon
Storfeskolen

Management og ­reproduksjonsstyring

Storfeskolen er et utdanningstilbud innen fruktbarhet og avl,
som primært er rettet mot melkeprodusenter. Det deles inn i fem moduler med ulike temaer.

Eva Husaas

Ansvarlig Web og SoMe i Geno

eva.husaas@geno.no

Tema for modul 4 er fruktbarhetmål, styringsverktøy og økonomisk betydning av fruktbarhet. Foto: Jan Arve Kristiansen.

Storfeskolen modul 4 holdes på Mære Landbruksskole 16.-17. oktober 2019. Påmeldingsfrist er 2. Oktober 2019.

Noen av temaene for denne modulen er fruktbarhetsmål, ­styrings­-verktøy, økonomisk gevinst ved god fruktbarhet med mer.

Etter denne modulen skal du:

  • Kunne bruke fruktbarhetsmål, nøkkeltal og ulike teknologiske styringsverktøy aktivt i fruktbarhetsarbeidet

  • Kunne styre sin besetning på best mulig måte i forhold til fruktbarhet og ha en forståelse av økonomisk gevinst av dette arbeidet

  • Kjenne til hvordan man bruke spesialsæd og embryo på riktig måte for sin besetning

Hver modul er et selvstendig kurs, og deltakerne vil få kursbevis etter å ha tatt én enkelt modul. En deltaker som har tatt fire av fem moduler vil få diplom og oppnå tittelen Cand.KU™.

Det er valgfritt hvor mange ­moduler man vil ta og når, hvor, og i hvilken rekkefølge man vil ta modulene.

Geno ønsker å legge én Storfeskole-modul til hver markedsuke, slik at alle fem modulene blir avholdt én gang per år på ulike steder i Norge. I løpet av en ­femårs periode har da samtlige moduler blitt avholdt i hver region.

Les mer om storfeskolen og meld deg på her: www.geno.no/storfeskolen.