Q-bonden

Q-bonden

Redigert av
Heidi Stenseng

heidi.stenseng@kavli.no

Uttak og bruk av speneprøver som verktøy

Q-meieriene har det siste året satset mer på uttak av speneprøver for å ha ytterligere kontroll på jurhelsestatusen i besetningene. Det er svært viktig for å avdekke bakterier som forårsaker mastitt og antibiotikaresistens i besetningen og dermed kunne drive forebyggende arbeid. Mange av våre produsenter har hatt god nytte av systematisk uttak over tid. Disse har færre mastittbehandlinger i laktasjonen, lavere infeksjonsnivå og mindre produksjonstap. Det er viktig å ta prøver av sin­behandla kyr, alle mastitter som behandles, ved kjøp/salg og før avsining av alle kyr med geometrisk middel over 100 000. I tillegg er det aktuelt å ta av kyr med høyt celletall i laktasjonen.

God hygiene under prøveuttak er viktig for å unngå forurensing av melka. Vask juret godt, bruk desinfeksjonssprit på spenene og enganghansker under prøveuttaket. Speneprøver må kjøles raskt ned i kjøleskap eller fryser. PCR-prøver (samleprøve av enkeltkyr) skal ikke fryses. Prøvene kan enten sendes med melkebilen eller per. post. Sending i posten vil ta to dager før den ankommer Mastittlaboratoriet og risikoen er derfor større for at prøvene blir ødelagt under transporten. Vi anbefaler å sende prøvene med melkebilen da de sendes som kjølevare fra meieriet, samme som i Tine.

Grovfôr

Høsteforholdene og været har vært mye bedre enn i 2018, og så langt ser det ut til at det er gode avlinger i våre områder. Det meldes foreløpig om lite behov for kjøp av grovfôr, noe som tyder på at de fleste har klart å skaffe seg det fôret de har behov for. Noe salg av halm og frøhøy fra Østlandet til Rogaland forventes. Det er fortsatt noen som ikke har høstet andre-/tredjeslåtten enda, så valg av høstetidspunkt må vurderes ut fra ønsket grovfôrkvalitet i ditt driftsopplegg. De fleste er enige om at dersom en har god kvalitet på førsteslått vil det lønne seg å høste mengde senere.

Gode rutiner lønner seg når man skal planlegge kommende innefôringsperiode. Noter ned antall/volum av årets avling, antatt tørrstoff, høstedato og merk de ulike slåttene. Målet er å ha så stabil fôring som mulig gjennom sesongen. Bestill uttak av fôrprøver og planlegging i god tid for å utnytte fôret en har til rådighet best mulig. Vi tar ut vanlige grovfôrprøver og X-nir fôranalyse.