Animalia – fagsenteret for kjøtt

Storfekjøttkontrollen

Mina Klaseie

mina.klaseie@animalia.no

Produksjonstilskudd

Søknadsfrist for produksjonstilskudd er 15.oktober 2019. Telledato er 1.oktober. Rapporten Produksjonstilskudd i ­Storfekjøttkontrollen kan hjelpe deg med noen av tallene du trenger til søknaden. Blå tall er klikkbare slik at du kan få opp mer info om hvilke dyr som ligger bak tallene. Dette kan hjelpe deg til å avdekke eventuelle feil eller mangelfulle ­registreringer. Har du benyttet Beite/binge kan dette være til nytte for eksempel for å skille antall dyr på innmark og utmark. Husk å søke om tilskudd til dyr av bevaringsverdig rase dersom du har det.

Frist avlsverdiberegning

Alle data som skal være med i høstens neste avlsverdi­beregning må være registrert i Storfekjøttkontrollen innen utgangen av onsdag 30. september. Sjekk at alle vekter er registrert og at kalvinger er ajourført.

Avvenning og 200 dagers vekt

For å endre kategori på kalvene fra Diende kalv til Ungdyr kan du i Storfekjøttkontrollen velge "ja" på "Avvenning" når du registrerer veiing. Dersom du ikke veier kalvene kan du endre kategori ved å gå inn på dyrenes individkort og endre det på hvert enkelt individ. Bruker du beite/binge endres kategori på kalven hvis du flytter ku eller kalv ut av bingen/beite og tar vekk haken for Kalv følger ku før du flytter. En siste mulighet er at du under egne valg kan velge en alder hvor kalvene går fra Diende kalv til Ungdyr. Da vil kalvene endre kategori når de oppnår den alderen du har satt.

Det er lurt å veie kalvene samtidig som du venner de av. Dette fordi de fleste kalver da vil være i rett alder for å få beregnet på 200-dagersvekt. Har du ikke vekt, vil det å ta brystmål ved hjelp av et målebånd gi deg en rettesnor.

Tips fra brukerstøtte: ­Hvordan registrere kalving på utmeldt ku?

Et ofte stilt spørsmål på brukerstøtte er hvordan man skal registrere kalving på ei utmeldt ku. Dette gjelder for ­eksempel ved nødslakt i forbindelse med kalving. Gjør ­følgende: Gå til Besetning. Bruk søket til å finne kua. Du ­taster individnummeret + haker av for utmeldt i søket. Når du har funnet kua trykk på Detaljer slik at du kommer inn på indi­vidkortet hennes. Gå til fanen Kalvinger. Trykk Ny kalving og du kommer til det vanlige registreringsbildet for kalving. Fyll ut kalvingsdataene og lagre.