Avl

Oppdaterte statutter for priser i Geno

Etter at nye metoder har blitt innført i avlsopplegget, har det vært på tide å revidere statuttene for de ulike prisene i Geno.

Agnete Børresen

Organisasjons-konsulent i Geno

agnete.borresen@geno.no

Spesielt etter at embryo har blitt en del av avlsopplegget, har det vært diskusjoner i organisasjonen om hvordan dette skal løses. Arbeidet med statuttene har vært utført av administrasjonen, i tillegg til at produsenter og avlsrådgivere har vært involvert i prosessen. Statuttene ble til slutt behandlet i styret. Alle de nye statuttene vil gjelde fra 1. januar 2020.

Avlsstatuetten

Den mest høythengende prisen av dem alle, avlsstatuetten, vil ­heretter deles ut til beste eliteokse vedtatt brukt foregående kalenderår, uavhengig om den er etter semin eller embryo. Prisen er som vanlig en kalv støpt i bronse, og i tillegg betales det heretter ut en penge­premie på 10 000 kroner.

Avlsstatuetten beholdes i den formen den alltid har hatt, og deles ut til eliteokser uavhengig om den er etter semin eller embryo. Prisen er som vanlig en kalv støpt i bronse. I tillegg vil oppdretter få en pengepremie på 10 000 kroner.

Premiering av hunndyrsida

Det har vært et ønske om å premiere hunndyrsida mer framover, noe som betyr at også alle kviger brukt i embryoproduksjon vil motta en avlsdiplom, på lik linje som eliteoksene. I tillegg vil det også være en pris for beste embryokvige. Kviga velges ut etter samme kriterier som for eliteokser, og gir en premie på 10 000 kroner og et diplom. Prisen deles ut uavhengig om kviga er etter semin eller embryo. Prisen går til oppdretter av kviga.

Avlsdiplomer

Som nevnt i forrige avsnitt vil oppdrettere heretter også motta avlsdiplom for kviger brukt i embryoproduksjon. Ved å dele ut til både hunn- og hanndyrsida vil dette øke antall diplomer som skal deles ut betraktelig. Administrasjonen jobber med nytt utseende på diplomet, og den vil heretter være i A4-format.

NRF-kjøttpris og eksportpris som før

Denne prisen deles som tidligere år ut i samarbeid med Nortura. Prisen deles ut uavhengig om oksen er etter semin eller embryo.

Det samme gjelder med eksportprisen. Prisen deles som tidligere ut til oppdretter av oksen det har vært størst sædeksport av, ­uavhengig av sædtype, regnet i kroner (bruttoverdien i regnskapsåret). Denne prisen deles også ut uavhengig om oksen er etter semin eller embryo.

100-tonnere

For 100-tonnere deles nå ­diplomet ut når kua har passert en produksjon på 100 tonn energi­korrigert melk (EKM).

Ny pris – folkets favoritt

I arbeidet med å oppdatere statuttene kom det fram et ønske om en ny pris. Denne prisen skal involv­ere produsentene i å stemme fram sin favoritteliteokse gjennom året. Eliteokseutvalget nominerer 10 oksekandidater blant de fire siste eliteokse­uttakene, og prisen deles ut én gang per år. Avstemningen foregår digitalt, og resultatet offentliggjøres på høstmøtene. Det vil være premie til oppdretter av ­folkets favoritt, som er et diplom og fem doser valgfri REDXTM.

Komplette statutter finner du på www.geno.no.