Organisasjon

Bruk Geno-stemme­retten din!

For ikke lenge siden la du kanskje en stemmeseddel eller to i ei valgurne på den lokale skolen. Nå er det på tide med et nytt valg – og det er valget av årsmøteutsendinger til Geno. Nytt av året er at valget skal foregå digitalt, og vi håper på stort engasjement!

Agnete Børresen

Organisasjons-konsulent i Geno

agnete.borresen@geno.no

Valg av årsmøteutsendinger til Geno skal foregå digitalt, og det skal skje på senhøsten. Med kun noen få tastetrykk skal du kunne gjennomføre ­valget enten på PC'en, nettbrettet eller mobiltelefonen. Valget skal foregå over to uker, fra 16. november til 1. desember. Hvert foretak har én stemme, og det stemmes over alle årsmøteutsendinger med vara i ditt eierområde.

Slik gjennomfører du valget

1. Les mottatt mail fra Geno SA om valget (sendes ut 16. november)

2. Klikk på lenken i e-posten for å avgi din stemme

3. Kryss av på årsmøteutsendinger for å stemme – du har tre muligheter:

4. Mulighet for å gi tilbakemeldinger på hvordan valget er gjennomført, dette er frivillig.

5. Du er ferdig – takk for at du har brukt Geno-stemmeretten din!

Det vil komme en del påminnelser underveis i valgperioden, så vi håper flest mulig går inn og stemmer!

Årsmøteutsendingenes oppgaver

Årsmøteutsendingene representerer hele sitt eierområde i årsmøtet i Geno SA. De får med seg aktuelle saker fra årssamlingene i produsentlaget til årsmøtet. I tillegg er det bare å ta kontakt med den enkelte for å gi din tilbakemelding.

Gjennom året er årsmøteutsendingene en del av Geno-utvalget i sitt eierområde, samt at de er fadder for Geno-kontakter i noen produsentlag.

Videre kan du lese en presentasjon av alle årsmøteutsendingene som er på valg. Eventuelle benkeforslag vil ikke være presentert i Buskap, da fristen for å melde inn det var 1. oktober, altså etter at Buskap gikk i trykken. Se eventuelt www.geno.no for mer informasjon.

Godt Geno-valg!

Årsmøteutsendinger på (digitale) valg høst 2019

NORD

Ingebjørg Grindhaug(gjenvalg for 1 år),

Alder: 49 år

Bosted: Vega

Produksjon: Melk og sau

Motivasjon: Utrolig lærerikt og givende, både faglig og sosialt.

 

 

Daniel Høiseth (gjenvalg for 1 år)

Alder: 37 år

Bosted: Lyngen i Troms

Produksjon: Konvensjonelt båsfjøs

Motivasjon: Interesse for arbeidet som blir gjort i Geno, en organisasjon med mange nyvinninger og rask teknologisk utvikling. (Ønsker ikke bilde)

Marita Katrin Helskog (gjenvalg for 2 år)

Alder: 39 år

Bosted: Steigen i Nordland

Produksjon: Melkeproduksjon og storfekjøtt

Motivasjon: Er veldig interessert i avl på eget bruk. Har vært Geno-kontakt i flere år og synes det er veldig interessant. Det skjer mye spennende i Geno og avlsframgangen er enormt stor, spesielt nå med GS og REDXTM. I tillegg skjer det mye i det utenlandske markedet som er viktig for Geno. Dette er spennende å ta del i og jeg har lyst å gjøre en jobb som tillitsvalgt i Geno.

Øyvind Lehn (ny, velges for 2 år)

Alder: 41 år

Bosted: Sortland

Produksjon: Melk, kjøtt, potet, grønnsaker og skog

Motivasjon: Interesserer meg for avl, og ønsker å få flere interessert i det samme for å øke seminandelen.

 

Stine Marie Jelti (gjenvalg for 2 år)

Alder: 38 år

Bosted: Tana

Produksjon: Melk og kjøttproduksjon i samdrift

Motivasjon: Å spre gode ord om den fantastiske NRF kua og lære mer selv.

 

Vararepresentanter NORD:

1. vara: Kristina Svartvatn, 8680 Trofors (gjenvalg, tidligere 3.vara)

2. vara: Dag Runar Vatnegård Wollvik, 9144 Samuelsberg (ny)

3. vara: Tina Brennbakk, 8690 Hattfjelldal (ny)

Midt

Ragnhild Kulbrandstad Stene (gjenvalg for 1 år)

Alder: 41 år

Bosted: Grindal i Rennebu

Produksjon: Melk- og kjøttproduksjon, ca. 165 000 liter i kvote. Fôrer frem ca. 10 okser i året. Totalrenoverte fjøset i 2017, DeLaval melkerobot.

Motivasjon: Veldig begeistret for rasen NRF. NRF-kua er robust og ei god kombinasjonsku med godt lynne, god helse og fruktbarhet. Dette er viktig i mitt fjøs. Synes det er interessant og inspirerende å være tillitsvalgt i en seriøs organisasjon som Geno, hvor vi kan komme med innspill om hvordan vi mener at NRF-kua skal bli og i hvilken retning vi vil ha utvikling.

Anders Røflo ­(gjenvalg for 1 år)

Alder: 51 år

Bosted: Inderøy i ­Trøndelag

Produksjon: Melkeproduksjon, 425 000 liter i kvote. Oppfôring av alle okser. Sau, korn og skog i tillegg.

Motivasjon: Organisasjonsmenneske og interessert i ku og storfeavl. Utdannet agrotekniker og vært bonde siden 1991. Har tidligere hatt verv i Bygdeungdomslaget, Bondelaget, Nortura, Tine, Felleskjøpet og Norsk Landbruksrådgiving.

Johnny Stokke (gjenvalg for 1 år)

Alder: 60 år

Bosted: Averøy, Møre og Romsdal

Produksjon: Tok over gården Rishaugen etter mine foreldre i 1992. Melkeproduksjon med robot, 260 000 liter i kvote. Selger oksekalvene.

Motivasjon: Har vært medlem i AU i Tine i ca. 20 år, og vært Geno-kontakt i 15 år. Sittet en periode som årsmøteutsending. Ønsker å stille til valg for ny periode fordi jeg opplever årsmøtene og Geno-utvalget som veldig inspirerende for det videre arbeidet som Geno-tillitsvalgt lokalt.

John Bakken (gjenvalg for 1 år)

Alder: 44 år

Bosted: Levanger i Trøndelag

Produksjon: Melkeproduksjon, ca 200 000l

Motivasjon: Synes det er spennende og lærerikt å være årsmøteutsending, samt Geno-kontakt.

Ingunn Torvik (gjenvalg for 2 år)

Alder: 32 år

Bosted: Torvikbukt på Nordmøre

Produksjon: Melk og kjøtt.

Motivasjon: Treffe andre avls­interesserte. Lære mer om avl og få mer kunnskap om hvordan Geno drives. Få være med å påvirke og bestemme. Utvikle vår egen produksjon i riktig retning. Avle frem gode kyr, og få et bra avlsmateriale på egen gård.

Ola G. Kvendset (ny, velges for 2 år)

Alder: 27 år

Bosted: Todalen, i Surnadal kommune

Produksjon: Normalt 45 årskyr, 35 i år pga. tørke i 2018. Robot, restaurert og påbygd fjøs.

Motivasjon: Har alltid sett på avlsarbeid som en mulighet til å utfordre seg selv. Er opptatt av å ha flest mulige "usynlige kyr" i min egen besetning. Opptatt av å gripe alle mulighetene som har dukket opp innen storfeavl de siste årene. Bruk av REDXTM, embryo og innkryssing av kjøttfe kan være med på å gi oss melkebønder et økonomisk løft de kommende årene. Jobben som tillitsvalgt handler for min del om å få flest mulig til å drive en best mulig avl i sin besetning.

Anne Stine Foldal Aam (gjenvalg 2 år)

Alder: 53 år

Bosted: Ørsta på Sunnmøre

Produksjon: Kombinert melk- og kjøttproduksjon

Motivasjon: Interessert i storfe, og vil gjerne være med å bidra til at vi får ei enda bedre NRF-ku som er best mulig egnet til å møte kravene til norsk matproduksjon i framtida, i både store og små fjøs. Er også Geno-kontakt, og mener Geno er en svært spennende organisasjon for oss som eiere. Mange dyktige ansatte og vi har et produkt av høy kvalitet og det blir gjort et fantastisk utviklingsarbeid. For å kunne ha en levende samvirkeorganisasjon er det viktig å beholde kontakten mellom eiere som også er kunder og ledelse av organisasjonen. Som veterinær har vi også inseminering i vårt distrikt, og det er fint å ha med tilbakemelding fra eiere, men også kunne informere om nytt fra organisasjonen.

Iver Fossum (gjenvalg for 2 år)

Alder: 29 år

Bosted: Soknedal

Produksjon: Melkeproduksjon, 190 tonn ca, 28 båsplasser. Kjøttproduksjon, Simmental, 18 mordyr. Ca 400 dekar eng og beite.

Motivasjon: Generelt ganske avlsinteressert, ønsker å lære mer, få tilgang på det nyeste innen avl og være med å si min mening. For så å formidle dette ut til produsentene i best mulig grad for å øke avls­interessen rundt omkring.

Nina Vangen Ranøien (gjenvalg for 2 år)

Alder: 46 år

Bosted: Hoston i Orkdal kommune, Trøndelag

Produksjon: Melkeproduksjon, 355 000 liter eid og 30 000 liter leid kvote. Ny avdeling med robot i 2013. Selger oksekalver etter avvenning.

Motivasjon: Avlsarbeid er spennende og viktig for resultatene våre. Geno er i utvikling hele tida, og det vil jeg gjerne følge med i og ta del i!

Vararepresentanter MIDT:

1.vara: Solveig Løwø Kvam, 7392 Rennebu (gjenvalg, tidligere 2.vara)

2.vara: Bård Arne Mjøsund, 7877 Høylandet (gjenvalg, tidligere 3.vara)

3.vara: Ole Henning Okstad, 7075 Tiller (ny)

4.vara: Ragnhild Kjesbu, 7670 Inderøy (gjenvalg)

Sørvest

Nils Magne Gjengedal (gjenvalg for 1 år)

Alder: 58 år

Bosted: Hyen i Gloppen kommune, Sogn og Fjordane

Produksjon: Melkeproduksjon, ca. 160 000 liter i kvote. Om sommeren driver vi stølsdrift på Gjengedalstølen. Har tidligere drevet med sau og pelsdyr med rev.

Motivasjon: Jeg er genuint interessert i avl. Er veldig glad i NRF-kua og er svært interessert i det Geno driver med. Liker å profilere hele samvirkeselskapet vårt. Et selskap som har gjort gode valg i avlen, og som vi nå ser at genetikken vår er etterspurt i hele verden.

Ingunn Skeide (gjenvalg for 1 år)

Alder: 48 år

Bosted: Fjærland i Sogn og Fjordane

Produksjon: Melkeproduksjon i ei samdrift, kvote på ca. 300 000 liter i løsdriftsfjøs med melkestall. Produksjon av ca. 25 kvalitetskalver, samt oppdrett av egne livkviger.

Motivasjon: Avlsinteressen kom i tidlig alder, da «godkua» ble mor til en seminokse. Har vært aktiv i produsentlaget i mange år, og i de siste årene som Geno-kontakt. Tok utfordringen som årsmøteutsending på strak arm. Geno er inne i en rivende utvikling som jeg synes det er spennende å være med å ta del i, som produsent, eier og tillitsvalgt. På den andre siden må man kanskje være litt bremsekloss og diskusjonspartner fra fjøsgulvet opp mot styre og administrasjon. Man kan heller ikke gå for fort fram og bygge ned de avlsfortrinnene NRF-kua har, både nasjonalt og internasjonalt; ei funksjonell kombinasjonsku med god helse, god fruktbarhet og vitalitet. Men, utvikling av vår spennende samvirkeorganisasjon Geno SA er største motivasjonen i seg selv for meg.

Magnar Tveite (gjenvalg for 2 år)

Alder: 55 år

Bosted: Holdbygda, Vossestrand

Produksjon: Melkeproduksjon på ca. 40 årskyr. Kvigeoppdrett på egne kviger og mellomkalv.

Motivasjon: Interesse for avlsarbeid og ønske om å være med å påvirke for å få ei mest mulig økonomisk og fremtidsretta ku.

Kari Lauvdal (gjenvalg for 1 år)

Alder: 53 år

Bosted: Heddeland i Marnardal kommune, Vest-Agder

Produksjon: Driver gård på heltid med mannen. Melkeproduksjon med 310 000 liter i kvote. Fôrer opp alle kalver. Har også slaktegris, 2100 i året.

Motivasjon: Avl er veldig gøy og interessant å holde på med, her er det stadig nye ting som skjer. Avl er også et veldig viktig arbeide i fjøset, det som bestemmer hvordan dyrene mine er. Motivasjon for å holde på med avl er jo når en ser framgangen i besetningen. Og det å få være tillitsvalgt i Geno i tillegg er veldig spennende.

Inga Skretting ­Timpelen (gjenvalg for 1 år)

Alder: 43 år

Bosted: Sola kommune, Rogaland

Produksjon: Melkeproduksjon i løsdriftsfjøs, kvote på ca. 450 000 liter. Oppdrett av kviger for salg.

Motivasjon: Min motivasjon for å være årsmøteutsending er sterk interesse for avl. I tillegg vil jeg være med å påvirke Geno til å arbeide for det beste for norske melkeprodusenter. Mener det er viktig at styret og administrasjonen hører på og tar oss som satser på NRF-kua på alvor.

Kjell-Einar Eide (gjenvalg 1 år)

Alder: 58 år

Bosted: Ølensvåg i Vindafjord kommune

Produksjon: Melk- og kjøttproduksjon i båsfjøs, og sau

Motivasjon: Stor avlsinteresse.

 

 

Marianne Goderstad (ny for 2 år)

Alder: 46 år

Bosted: Goderstad, ­Tvedestrand

Produksjon: Melk

Motivasjon: Avlsarbeid er spennende. Jeg ønsker å lære mer om Geno, og om hvordan avlsarbeidet foregår. Jeg har lyst til å være med og utvikle Geno til å bli et robust selskap, både nasjonalt og internasjonalt. Møte andre avlsinteresserte. Jeg brenner kua og for den Norske bondestanden.

Liv Haukås (ny, velges for 2 år)

Alder: 33 år

Bosted: Tysvær, Rogaland

Produksjon: Melk, gris og sau

Motivasjon: Forbedre egen besetning, og avle fram gode dyr. Synes avl er spennende og ser fram til å treffe andre avlsinteresserte.

Tommy Skretting (gjenvalg for 2 år)

Alder: 48 år

Bosted: Varhaug på Jæren

Produksjon: Melk- og kjøttproduksjon i samdrift med sin bror

Motivasjon: Veldig interessert i dyr og avl.

 

 

Anders Sæleset (gjenvalg for 2 år)

Alder: 32 år

Bosted: Norheimsund

Produksjon: Melkeproduksjon, 230 tonn

Motivasjon: Øke avlsinteressen og skape et godt fagmiljø.

 

 

Vararepresentanter SØRVEST:

1. vara: Torgeir Kinn, 4020 Stavanger (gjenvalg)

2. vara: Terje Sekse Horne, 6817 Naustdal ­(gjenvalg)

3. vara: Silje Åsnes Skarstein, 6788 Olden
(ny, tidligere årsmøteutsending)

4. vara: Ingunn Anita Rørvik, 6818 Haukedalen (ny)

5. vara: Jan Ovar Kjelby, 5961 Brekke (gjenvalg)

Øst

Tove Grethe Kolstad (gjenvalg for 1 år)

Alder: 54 år

Bosted: Øystre Slidre, Valdres

Produksjon: Melk- og kjøttproduksjon. Melkeproduksjon på stølen juni-september

Motivasjon: Det skjer mye spennende hos Geno for tida, og som tillitsvalgt er man oppdatert hele tida. Treffer mange avlsinteresserte folk, og lærer stadig noe nytt. Geno er positive til lokal aktivitet, noe vi i produsentlaget har glede av. Er en stolt og glad dyreeier.

Johan Kopland (gjenvalg for 1 år)

Alder: 56 år

Bosted: Åmot, Modum kommune i Buskerud

Produksjon: Melk, ammeku, storfekjøtt på egne og noe innkjøpt

Motivasjon: Veldig motiverende å være med i en organisasjon som er så nyskapende som Geno, som også er noe så sjeldent i norsk landbruk som en suksess på eksport. Spesielt opptatt av at Geno skal være et godt tilbud for alle produsenter, med ulik interesse for storfeavl.

Odd Martin Gaalaas Baardseth (ny, velges for 2 år)

Alder: 36 år

Bosted: Rudshøgda, Ringsaker kommune

Produksjon: Melk og kjøtt

Motivasjon: Lære mer om Geno og avl. Utvikle vår egen produksjon.

Halvor Gauteplass (ny, velges for 2 år)

Alder: 56 år

Bosted: Skurdalen, Hol kommune i Hallingdal

Produksjon: Melk, kvalitetskalv

Motivasjon: Lang erfaring med melkeproduksjon, også andre raser. Stiller høye krav til kua, og vil gjerne bidra litt til at NRF fortsatt henger med. Spennende å følge utviklingen i avlsarbeidet, ikke minst bruk av ny teknologi.

Nina Rokvam (gjenvalg for 2 år)

Alder: 51 år

Bosted: Gausdal i Oppland

Produksjon: 35 årskyr i mjølkeproduksjon, fôrer fram egne okser til slakt.

Motivasjon: Er interessert i husdyravl, og synes Geno er inne i en spennende utvikling med store endringer.

Randi Valde (ny, velges for 2 år)

Alder: 52 år

Bosted: Vågå

Produksjon: Melkeproduksjon, 200 tonn kvote. Modernisert båsfjøs og setring ved Lemonsjøen på sommeren.

Motivasjon: Har alltid vært interessert i avl, og legger spesielt vekt på jur og lynne.

Jane Thorshaug (gjenvalg for 1 år)

Alder: 49 år

Bosted: Alvdal

Produksjon: Melk og noe kjøtt

Motivasjon: Vi har ei veldig god ku i NRF. Den holder seg frisk, produseres kjøtt og melker mye. Ei god økonomisk ku, og det jobbes fortsatt for å gjøre henne bedre. Den jobben har jeg lyst til å være med på videre, sammen med mine med-bønder rundt om i det ganske land.

Lars Egil Lauten (gjenvalg for 1 år)

Alder: 49 år

Bosted: Kløfta i Ullensaker, Akershus

Produksjon: Melkeproduksjon i løsdrift med melkerobot. Eierinseminør. Setter på alle kviger, og selger alle okser til oppfôring.

Motivasjon: Geno skal være et demokrati der bønder fra hele landet er representert. NRF og patent på genene er, og skal være, eid av ­norske bønder i samvirke også i fremtiden. Geno skal drive fremtidsrettet avl med videreføring av de særegne egenskapene som NRF har. Kombinasjonen melk og kjøtt er klimariktig. Vekt på faktorer i avlen som gir god økonomi og dyr med gode bruks egenskaper hos bonden. Over 100 års avl på norske fjøs har gitt oss dagens NRF-dyr med spesielt god helse, reproduksjon og unike tørrstoffegenskaper i melka. Eksport av NRF skal kun skje som frosset sæd. Ikke eksportere livdyr eller embryo av NRF ut av landet. Vår NRF populasjon er et konkurransefortrinn vi må verne om for framtidige generasjoner

Vararepresentanter ØST:

1. vara: Morten Haug, 2634 Fåvang (ny)

2. vara: Gunn Randi Finstad, 2485 Rendalen (gjenvalg, tidl. 3.vara)

3. vara: Leif Einar Bratengen, 2387 Brumunddal (ny)

4. vara: Mona Hvaale Fretland, 3618 Skollenborg (ny)