Avl

P for kollet

For å synliggjøre NRF-okser og kviger som er kollete markeres disse nå med P i navnet. P står for «polled» som er engelsk for kollet.

Hanna Storlien

Avlsforsker i Geno

12009 Maurstad gir bare kollete avkom og ville etter den nye navngivingen fått PP etter navnet. Foto:Jan Arve Kristiansen

Dyr som er heterozygot kollet får en P i navnet, og dyr som er homozygot kollet (og dermed kun får kollete avkom) markeres med PP.

Brukes internasjonalt

Markering med P og PP etter navnet til kollete okser er noe som brukes mye internasjonalt. Blant annet ­bruker Viking Genetics dette på sine okser. Det blir også brukt på norske kjøttfeokser. Geno har også fått innspill på dette, og ønsker også nå å markere kollete NRF-okser og kviger med denne benevnelsen.

Starter med nye okser

P og PP blir tatt med i navnet til nye kollete NRF-okser som skal inn i sædproduksjon og kviger født i 2019. Det vil ikke bli inkludert i navnet til okser eller kviger med lavere stamboknummer enn disse.