Reportasje

Fire «på tråden» om REDX™

Kjønnsseparert sæd gir muligheter og håp om kvige­kalver fra de aller beste kviger og kyr i besetningen.

Solveig Goplen

Drømmen om flere flotte kvigekalver fra de beste dyra er innenfor rekkevidde. Foto: Solveig Goplen

Salget av REDX™ har ikke tatt helt av. Årsakene til det kan være flere. Produktet med kjønnsseparert NRF sæd er et forholdsvis nytt produkt. Målrettet bruk REDX gir mulighet for å sikre kvigekalver etter de beste dyra i besetningen. Buskap har snakket med fire av de produsentene som har kjøpt flest doser. Vi har spurt dem om erfaringene så langt og om de har noen tips som de ønsker å dele med kollegaer.