Reportasje

Bruker ikke REDX™ på omløp

Kogstadmjølk i Gjerdrum kommune i Akershus

  • Jens Thori Kogstad

  • Kvote: 873 339 liter i 2019

  • 9500 EKM i ytelse

  • 600 gram tilvekst på oksene, utslakting ved 330 kg

  • Ytelsen er bra nok, men jeg ønsker meg velforma jur.

 

Jens Thori Kogstad bruker kjønnsseparert sæd på den beste tredjedelen av kviger og kyr, men aldri ved omløp. Foto: Rasmus Lang-Ree

Jens Thori Kogstad drifter ­Krogstadmjølk, med 125 kalvinger i året. Fjøset har to roboter, og 100 kyr er trivselsnivået i besetningen. Da fungerer fjøset optimalt. Ytelsen ligger på 9500 kg EKM. og alle okser fôres fram til 330 kg slaktevekt. Målet er 23–24 kg kraftfôr per 100 kg mjølk, men det siste året ligger det høgere på grunn av fôrkrisa i fjor.

Ønsker REDX™ hannsæd

Jens Thori er eierinseminør og på ønskelista står helt klart REDX™ oksesæd. Så langt har det vært bruk for alle kvigene, men i overskuelig framtid ser han for seg at markedet for kjøttfekrysninger for kviger stopper opp. Da blir sortert hanndyrsæd et viktig produkt. ­Tilslaget på REDX™har vært bra. Jens Thori inseminerer tidligst etter 50 dager, og han bruker aldri REDX™ på omløp. I besetningen er de to som kan eierinseminering og det er en stor fordel, syns Jens Erik. Aktivitetsmåler og eieri­nsemineringskurs har vært et stort pluss for resultatet på fruktbarhet. Jens Thori mener helt klart at de har økt eget kunnskapsnivå betraktelig.

Ønsker seg fortsatt fokus på jur

Ønsker mer holdbare kyr

Målet er en mer holdbar besetning der flere kyr overlever flere laktasjoner. Jens Thori syns fortsatt de slakter ut for mange førstegangs­kalvere. Han ønsker seg fortsatt fokus på jur og kanskje ei litt mer uniformert ku. Likevel er NRF-kua er et godt valg når en både skal ha mjølk og kjøtt og ikke har noe mål om enda høgere ytelse. Angående andre produkter fra Geno, så sier Jens Thori at embryo blir for kostbart og SpermVital syns han ikke er noe aktuelt produkt i og med at de kan velge insemineringstidspunkt selv.