Helse

Jurhelse og ­infeksjonskontroll

Siden etablering av Mastittlaboratoriet i Molde i 1951 har Tine hatt jobbet med jurhelse og infeksjonskontroll. Denne aktiviteten er grunnleggende både for dyrehelse, melkekvalitet, mattrygghet, antibiotikabruk og dyrevelferd.

Liv Sølverød

Veterinær Tine, Leder Melke­laboratoriene TRM

Veterinær Liv Sølverød er leder for Melkelaboratoriene TRM. Foto: Rasmus Lang-Ree

Arbeidet med jurhelse og infeksjonskontroll legger fundamentet for god råvare som sikrer produksjons­effektivitet og produktkvalitet gjennom hele verdikjeden. Tine er kanskje det eneste meieriselskapet i verden som eier og driver sitt eget akkrediterte veterinære ­diagnoselaboratorium. Den ­norske modellen for systematisk jurhelsearbeid har gitt oss suksess og vakt stor internasjonal interesse. ­Presis bakteriediagnostikk som sammenstilles med andre data om kua gir det beste styringsverktøyet i fjøset. Denne samla informasjonen er også med på å dokumentere omdømmet for norsk melk

Forskningssamarbeid

Tine Rådgiving og medlemsservice har i mange år hatt et godt forskningssamarbeid med Veterinærinstituttet, Veterinærhøgskolen og andre universiteter og høg­skoler. De siste 30 åra har dette samarbeidet resultert i minst 10 doktorgrader og 150 vitenskapelige publikasjoner. Dette samarbeidet har foregått i norske fjøs på norske kyr, og resultatene er derfor direkte anvendbare i norsk melkeproduksjon. Tine Rådgiving tilbyr etterutdanning av bønder, rådgivere og veterinærer slik at denne kunnskapen kontinuerlig gjøres tilgjengelig

Tine er kanskje det eneste ­meieriselskapet i verden som eier og driver sitt eget akkrediterte veterinære diagnoselaboratorium.

Norske terapianbefalinger

Forskere fra fagavdelingen i Tine Rådgiving og medlemsservice er en av aktørene i utvikling og revidering av Legemiddelverkets norske terapianbefalinger for storfe. I Norge anbefales undersøkelse for mastittbakterier før eller i forbindelse med antibiotikabehandling. Revidering av terapianbefalingene gjøres som følge av våre norske forskningsresultater. Slik begrenses antibiotikabruken, og en kan optimalisere valg av rett antibiotika i rett mengde.

Jurhelsestyring

Basert på norsk forskning anbefales at alle besetninger har en ­prøveuttaksplan for å holde oversikt over hvilke mastittbakterier som forekommer i besetningen.

Ta speneprøver:

  • Før avsining av celletallskyr (over 100.000 celler/ml)

  • Ved synlige symptomer eller melkeforandring

  • Ved all antibiotikabehandling

Fra 2018 kan prøver som skal til Molde legges i ­melkerommet og sendes med tankbilen.