Reportasje

Geno.no er yndlingsnettstedet

Langdalen Melk og Kjøtt i Frosta kommune i Trøndelag

  • Arne Myrholdt

  • Mette Aatlo

  • Kvote: 489 399 liter i 2019

  • 9600 kg EKM i ytelse

  • 600 gram tilvekst på okser som slaktes ved 330 kg slaktevekt

  • Har vi kyr med egenskaper vi ikke vil avle videre på bruker vi kjøttfe.

Suksess med oppdatert avlsplan og bestilling av sæd.

For tre år siden tok Arne Myrholdt kurs i eierinseminering, og det ble en døråpner for avlsinteressen. Helt siden de for 12 år siden var fem produsenter som slo seg sammen for å bygge fjøs i Langdalen Melk og Kjøtt har de hatt avlsrådgiving fra Tine. Likevel økte interessen etter kurset. Arne forteller at han da fikk øynene opp for alle mulighetene.

Betyr noe å øke sjansen for kvigekalv

De fleste hunndyr er nå GS-testet, og det gir mulighet for å velge ut go`-dyra og bruke REDX™ på de beste. Det å øke sjansen for å få kvigekalv etter de beste betyr noe for økonomien. Derimot er han skeptisk til økonomien i å legge inn embryo og ikke vite om det blir ei topp kvige eller rett og slett en slakteokse.

– Det er begrenset hvor mange okser Geno vil kjøpe inn, sier Arne. Nei, embryo blir det først fart på når kjønnet er forhåndsbestemt.

Litt trøblete bestillings­rutiner

Bestillingsrutinene for bestilling av REDX™ har vært litt trøblete, med manglende eller feil leveringer, men i samdrifta forventer de at det etter hvert vil flyte bra. Kanskje kan SMS om sædruta sendes ut litt før slik at det er mulig både å oppdatere avlsplan og rekke å spesialbestille og få det med på bilen? Mette Aatlo er «avlsansvarlig» i besetningen og holder styr på alt dette. Årlig har de en gjennomgang av alle enkeltdyr i besetningen med avlsrådgiver. Nå finnes det jo og REDX™ på bilen som hyllevare, men det har de ikke benyttet seg av enda. De kjenner på en egen trygghet når oksen kommer opp som førstevalg på planen.

– Inseminering med REDX™ hos oss som inseminerer sjøl koster omtrent det samme som ei inseminering med ­ordinær sæd utført av veterinær.

Jurbalanse, utmjølking og bein

Egenskaper Langdalen Melk og Kjøtt jobber med er jurbalanse, utmjølking og ikke minst bein og spesielt korketrekkerklauver.

– Har vi kyr med egenskaper vi ikke vil avle videre på bruker vi kjøttfe – da kommer i hvert fall ikke avkommene inn i mjølke­produksjon. Det gjelder å være konsekvent, det er først da de dårlige egenskapene lukes bort, avslutter Arne