Dyrevelferd

Se, tenk og gjør tiltak

I det daglige observerer vi mange kusignaler. Disse bør vi prøve å tolke betydningen av og bruke de til positive endringer i drift og rutiner.

Tekst og foto
Ola Stene

Fagleder storfe, Felleskjøpet Rogaland Agder

ola.stene@fkra.no

Hva prøver denne kua å fortelle og hvordan bør det følges opp?

Gjennom atferd og kroppsspråk forteller kua oss mye om hvordan hun har det som individ og hvordan flokken fungerer. Mange er flinke til å se kusignalene og noen får mindre med seg. Det kan ha med både interesse, erfaring og rutiner og gjøre. I små besetninger kjenner eier/røkter hvert enkelt individ bedre, mens i større besetninger, og særlig der det er flere røktere, trengs rutiner for registrering av kusignaler. Noen ting må sjekkes daglig, noen ting ukentlig og noen ting månedlig.

Hvorfor er det sånn?

Tenk igjennom årsaken og foranledningen til det du ser. Still deg sjøl (og eventuelt andre) spørs­målet hvorfor er det sånn? Hva er årsaken til at kua halter? Hvorfor er avføringa blaut? Hvor mange kyr viser samme kusignaler? Tenk igjennom og prøv å sette hendelser i sammenheng. Det kan være at dyr i samme laktasjonsstadium signaliserer noe annet enn resten av flokken. Store kyr kan ha andre behov enn mindre dyr. Lågtrang­erte kan reagere annerledes enn høgtrangerte. Hvordan er det situasjonen nå sammenlignet med i går, forrige uke eller i fjor?

For å bruke halting som eksempel på observert kusignal. Årsaken til halthet kan skyldes, underlag, klauvstell, smittepress, plass, konfliktsnivå i fjøset, nivåforskjeller, ventilasjon, fôring, avl og sikkert mange flere. Tenk igjennom hvorfor akkurat denne kua halter, og hva kan du gjøre for å unngå at det skjer igjen?

Hva har du tenkt å gjøre med det?

Hva du observerer og årsaken til at det skjer gir et godt grunnlag for å gjøre gode og lønnsomme tiltak som bedrer driftsresultatet. Det kan være sykdomsforebyggende, kostnadsbesparende eller gi økt produksjonsresultat. Men det er viktig at det ikke blir med tanken. Søk alltid etter forbedringer i fjøset og fjøsrutinene. Noen tiltak kan være enkle og rimelige, mens andre endringer kan være investeringer en må planlegge inn på lengre sikt.