Reportasje

REDX™ på 1–3 av hundyrene

Melsomkyra A/S, Sandefjord kommune i Vestfold

  • Kari Lise J. Breivik

  • Kvote: 630 000 liter

  • 9400 EKM i ytelse

  • Leverer alle okser til oppfôring 16 uker gamle

  • 1/3 av hundyrene insemineres med REDX™ og det betyr at 60 prosent av kalvene som blir født er kviger.

Kari Lise Breivik oppdaterer avlsplanen hver sjette uke i forkant av at sædruta kommer. Foto: Rasmus Lang-Ree

Kari Lise Breivik i Melsomkyra er tett på besetningen. Gjennom daglig stell og insemineringsarbeid kjenner hun dyra godt. Utgangspunktet da de startet med mjølkeproduksjon for 15 år siden var en besetning med stort potensial på forbedring ­avlsmessig. Siden da har de jobbet målrettet med avl.

Ekstra gir på avlsarbeidet med nytt fjøs

Avlsarbeidet fikk et ekstra gir da de bygde nyfjøset for seks år siden. Med robot fikk jurekstriør en helt annen betydning. Kari Lise har hele tiden tatt i bruk nye mulig­heter på fruktbarhet og avl. Kjønnsseparert sæd har hun prøvd i mange år og er glad for at Geno nå tilbyr flere ulike okser som kjønnsseparert. GS fikk et klart oppsving i fjor, da de på grunn av tørken ble tvunget til å vurdere hvilke dyr som skulle prioriteres over vinteren. Egentlig hadde de planlagt å GS-teste kalvene fortløpende ettersom de ble født. Det ble brått endret, med prislappen på GS valgte de å teste alle hunndyr. GS-testen ble dermed et viktig kriterium for utvalg av livdyra.

REDX™ både på de beste kvigene og på gode kyr

Kari Lise bruker REDX™ både på de beste kvigene og på gode kyr. 1/3 av hundyrene insemineres med REDX™ og det betyr at 60 prosent av kalvene som blir født er kviger. Det er viktig og være klar over at den dagen en er ferdig med å bygge besetning og kanskje ikke skal skifte ut stort mer enn 30 prosent så blir det et stort overskudd av kviger. Da er det en forutsetning at de kvigene er så gode at det finnes et marked. I år har de solgt fem kviger så langt og vurderer å selge seks til. Kari Lise teller på knappene …

Oppdatere avlsplan hver sjette uke

Skal en lykkes med å være à jour på bestilling av oksevalg så er Kari Lise sin erfaring at en må foreta oppdatering av avlsplan hver sjette uke i forkant av at sædruta kommer. Kari Lise sender da over hvilke dyr som forventes inseminert i kommende seksukersperiode, og hvilke hun ønsker å bruke kjønnsseparert på. Avlsrådsgiver sender et forslag og Kari Lise går ­gjennom utvalget og bestiller stort sett førstevalget i planen for de neste seks ukene. I dunken har hun alltid noen charolais-doser som reserve. Det gjelder å ha nok doser, men heller ikke et stort overskudd.

– Husk at ­statistikk på egen gård gir ikke det riktige bildet av mulighetene

Kari Lise vil gjerne inspirere flere til å ta i bruk de nye produktene som Geno tilbyr, likevel det er viktig å være klar over at statistikken på egen gård kan slå rart ut. Vi hører gjerne historier om han som kjøpte fem doser REDX™ og fikk fire oksekalver, eller han som la inn seks embryo og fikk én drektighet. Da er det viktig å løfte blikket og bruke egen vurderingsevne.

– Husk at statistikk på egen gård gir ikke det riktige bildet av mulighetene, avslutter Kari Lise.