Forskjellig

Stor interesse fra utlandet

Rasmus Lang-Ree

rlr@geno.no

Prøvetaking er viktig fordi livdyrformidling og inntransport av slakt trenger denne informasjonen for å smittesikre transport av dyr. Det samme gjelder for veterinærer, inseminører, rådgivere og annet servicepersonell. Foto: Rasmus Lang-Ree

I Buskap og avdrått nummer 3 i 1969 kan vi i en artikkel av Andres K. Ødegård lese om at det har vært stor besøksaktivitet fra ut­landet denne sommeren. «Siden slutten av mai har framstående husdyrfolk fra 12 forskjellige nasjoner besøkt Stensby okse­stasjon. Når det gjelder besøk­ende fra et enkelt land leder Vest-Tyskland med bortimot 70 personer fordelt på 3 forskjellige delegasjoner.» I tillegg til besøk fra Østerrike, Danmark, USA, England og Israel var det også besøk fra Pakistan, Kenya, Nigeria og Irak. Det var avlsopplegget til NRF og opplegget med dypfrysing av sæd og sæddistribusjonen som vekket stor interesse i utlandet.

— Det som særlig synes å imponere utlendingene er den korte avstand det her er mellom forskning og praksis, og den måten vi har fått samlet ressursene på. Vi har fått inntrykk av at oppspalting av ressursene på mange små enheter er et av de virkelig store problemene de har å kjempe med i mange land, et hinder som hittil har vært til hinder for virkelig effektiv seminavl, skriver Andres K. Ødegård avslutningsvis.