Q-bonden

Q-bonden

Redigert av
Heidi Stenseng

heidi.stenseng@kavli.no

Grillkveld for Q-produsenter

I august arrangerte produsentlaget i Q- Gausdal en sosial sammenkomst for sine medlemmer. Valg av lokale til arrangementet ble naturligvis et restaurert seterfjøs på Myhresetra ved Skeikampen. Kokk Line Rusten fra Øyer ble leid inn og lagde en fantastisk middag bestående av grillet entrecote med forskjellig tilbehør. Dette ble helt klart kveldens høydepunkt. Det var også et underholdningsbidrag av Lene Grønn, en morsom dame som visste hvordan hun skulle få frem ­latteren blant publikum ved å fortelle om bondeyrket og lokale bønder i bygda. Bøndene som deltok virket svært ­fornøyde og bidrog til en hyggelig kveld.

Endring avlsrådgiving til Q-produsenter i Gausdal

Fra og med 1.november vil det være avlsrådgivere ansatt i Tine som har ansvar for avlsrådgiving hos Q-produsentene tilslutta Gausdal. Q-Meieriene på Jæren har hatt denne ­ordningen i flere år og har vært godt fornøyd med dette.

Bakgrunnen for denne endringen er at Geno har valgt en strategi der avlsrådgiverne skal jobbe så nær 100 prosent som mulig med avlsarbeid. Dette for å sikre en høy kompetanse hos avlsrådgiverne og med det ha et godt faglig tilbud til produsentene innen avlsrådgiving.

Kontakt din nærmeste avlsrådgiver:

Område

Avlsrådgiver

Telefon nr.

Gudbrandsdalen sør, Gausdal, Mjøsområdet

Karen Birgitte Øvreness

977 77 789

Nord- Gudbrandsdalen

Kari Nyborg

952 08 898

Valdres

Einar Strand

952 11 107