Animalia – fagsenteret for kjøtt

Storfekjøttkontrollen

Kristin Bruun

kristin.bruun@animalia.no

Solveig Bjørnholt

solveig.bjornholt@animalia.no

Frist avlsverdiberegning

Alle data som skal være med i høstens siste avlsverdiberegning må være registrert i Storfekjøttkontrollen innen utgangen av lørdag 30. november. Sjekk at alle vekter er registrert og at kalvinger er ajourført. Når indeksene er klare, vil de ligge tilgjengelig direkte under Hendelser på oppslagstavla i programmet. Du finner de også i rapporten Avlsverdier i Besetning.

Gentest

Bestilling og visning av resultat på gentester gjøres nå i Storfekjøttkontrollen. Dette er for å bedre dokumentasjonen av genetiske tester. Systemet er bygd opp på relativt lik måte som bestilling og resultat av avstamningskontroll og stambokføring. Resultatene kommer til syne på individkortet, i avstamningsbildet og på dyrets helseattest.

For å bestille gentest må du logge inn i Storfekjøttkontrollen. Fanen som tidligere het stambokføring heter nå genetikk. Her er det lagt til en ny underkategori som heter gentester. Når du klikker deg inn på gentester kan du søke opp dyr i din besetning og bestille de ulike gentestene. På bestillingsskjemaet vil det stå om du trenger å sende med hårprøver eller ikke. Faktura sendes fra TYR på samme måte som med stambokføring. Mer informasjon om de ulike gentestene og priser ligger på TYRs hjemmeside under Avl og genetikk.

Registrering helse

Helsedata registrert inn av veterinæren på enkeltindivid i Dyrehelseportalen vil automatisk legge seg inn i Storfekjøttkontrollen. Du vil finne disse registeringene på individkortet til individet Det vil også ligge på oppslagstavlen din. Er det feil i dataene fra Dyrehelseportalen må det rettes opp i Dyrehelseportalen, ta kontakt med veterinæren din og få denne til å rette feilene.

Helseopplysninger som ikke har kommet fra Dyrehelseportalen, for eksempel egenbehandlinger, må du legge inn selv. For å registrere disse går du til registrering –> helse, eller du kan bruke masseregistrer -> helse. Obligatoriske felter er individ, dato, diagnose og behandler. Bruk enter-tasten for å flytte deg fra felt til felt under registrering. Fyll in individnummer/bruksmerke og dato på lik måte som ved andre registreringer. I feltet diagnose søker du etter eller eller begynner å skrive sykdomsteksten, for eksempel lus. Da vil du få opp kodene som inneholder dette søkeordet og så velger du koden som stemmer med det du skal registrere. For lus vil det komme opp to alternativer du kan velge mellom, en for forebyggende behandling av lus og en for behandling av lus. Medisinfeltet er koblet opp mot FEST-registeret (det offisielle registeret for alle godkjente medisiner i Norge). For å registrere medisin gjør du følgende:

  1. Klikker på lag ny

  2. Søker opp medisinen du har brukt

  3. Legger inn dose

  4. Legger inn dato for siste behandling

  5. Legger inn bruksområde (sykdom/forebyggende/annet)

  6. Legger inn eventuelle tilbakeholdelsesfrister (ofte kommer disse opp automatisk)

  7. Trykker på Legg til

Når dette er gjort velger du om det er egenbehandling eller ikke, og legger inn eventuelt veterinærnummer. Deretter trykker du lagre.