Vi i TINE

Vi i TINE

Redigert av
Ann Christin Slettvold

Ann.Christin.Slettvold@tine.no

Jakta på marginene er i gang

Norske mjølkebønder står foran betydelige utfordringer når volumet nå skal tas ned. For å redusere skadevirkningene blir det viktig å jakte på alle forbedringer og marginer.

I høst har du kunnet møte et knippe av TINEs rådgivere på video. På medlem.tine.no finner du mange konkrete tips til hvordan du som mjølkeprodusent systematisk kan lete etter små og store forbedringer.

Mange bekker små – gjør en forskjell

Det første en bør gjøre er å sikre ­likviditeten når inntektene går ned, spesielt i den første tida. Det handler om, raskest mulig, å ta grep som kompenserer tapte inntekter. Eksempel på strakstiltak kan være å utvide driftskreditten, forlenge nedbetalingstid eller vurdere om store kostnader kan utsettes.

Lete etter forbedringer i drifta

Det blir ekstra viktig å se på små og store tiltak for å effektivisere. Det gjelder alt fra vårkalving som gir mer ­sommermjølk til mest mulig egenprodusert grovfôr. Dessuten er det viktig å passe på at en får alle de tilskudd en er berettiget til.

Melkebonde Eli Sjåstad og rådgiver Torunn Rogdo i god prat om dyrehelse og smittevern. Foto: TINE)

Kan gi spennende og overraskende funn

Å redusere mjølkeproduksjonen er ikke noe lett budskap å selge inn til unge bønder som vil så mye, og som gjerne har vokst opp med at veien til en solid økonomi er å levere mer mjølk og kjøtt. Dagens situasjon med «mørke skyer» om lavere volum, gjør at tida er inne for å jakte på marginene. Det kan være spennende med overraskende funn. Målet er å få ned enhetskost­naden per liter mjølk som leveres fra gården. Da blir det viktig å se på de store, tunge postene, eksempelvis kostnader til fôr. Stikkord her er større avling per dekar, bedre grovfôrkvalitet og mer bruk av egne ressurser, tre ­faktorer som alltid gir bedre bunnlinje. – Les hele artikkelen på medlem.tine.no/…/mjølkebonden jakter på forbedringer

Kom i gang med årets viktigste jakt – våre rådgivere står klare for å hjelpe deg!

Oppfølging av helsa i buskapen

Sunne og friske dyr er lønnsomt. Foto: Tine

Med Friskus helseavtale knytter bonden seg til en TINE-veterinær for fast oppfølging. TINE Rådgiving har Norges beste fagkompetanse på helsestyring, forebyggende helsearbeid og velferd i melkeproduksjon. Gjennom helseavtalen får du tilgang til et bredt spekter av tjenester som gir høg nytteverdi på en rekke områder.

  • Kontroll med celletallet

  • Friske kalver

  • Sunne klauver

  • Få kalv i ku og kvige

  • Ku-signaler

  • God smittebeskyttelse

På hvilket fagområde det har størst gevinst å søke partnerskap med en TINE-veterinær, vil variere fra gård til gård og er ofte situasjonsbestemt. Veterinæren gjør vurderinger på hvor det kan være mest å hente på helse, fruktbarhet og dyrevelferd på din gård. Kontinuerlig oppfølging gir bedre kontroll enn «skippertak».

Ta kontakt med din TINE-veterinær for en prat rundt hva vi kan bistå med i din besetning!

Sølvkalven 2019

Kalven Anton Kilde: Flesjå illustrasjoner

Vi minner om at nominasjonen til Sølvkalv­en er i gang og varer til 1. november. Vinnerne bekjentgjøres og utdeles primo 2020.

Sølvkalven gis annethvert år til personer som spesielt vektlegger god helse og ­velferd hos storfe i en sunn og økonomisk bærekraftig storfeproduksjon. Prisen skal også formidle at land­bruket har god ­dyrehelse og dyrevelferd som et prioritert arbeidsområde.

Vet du om verdige kandidater? – Gå inn på medlemssida og ikke nøl med å nominere! Lenke til nominasjonsskjema finner du på medlem.tine.no/solvkalven2019