Medlemsinfo

Geno

Redigert av
Eva Husaas

eva.husaas@geno.no

Høstmøter 2019

Det er Geno-kontakter og årsmøteutsendinger som blir innkalt til Genos høstmøter. Dette er en viktig arena for tillitsvalgte i Geno for å diskutere aktuelle saker for organisasjonen. Her har Geno-kontaktene mulighet til å fremme saker fra eget produsentlag.

Her er datoer for årets høstmøter:

Dato

Sted

Område

22. oktober

Thon Hotel Bergen Airport, Bergen

Sørvest

23. oktober

Bryne Kro og Hotell, Jæren

Sørvest

23. oktober

Scandic Hafjell, Øyer

Øst

24. oktober

Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker

Øst

29.–30. oktober

Scandic Grand Tromsø, Tromsø

Nord

30. oktober

Thon Hotel Surnadal, Surnadal

Midt

31. oktober

Mære landbruksskole, Sparbu

Midt

Ny Geno Avlsplan på plass

16.09.19 ble den gamle versjonen av Geno avlsplan slått av. Derfor er det nå kun det nye avlsplanleggingsverktøyet som er tilgjengelig.

Ny versjon er bedre tilpasset dagens avlsarbeid. Den har gradvis blitt videreutviklet og inneholder nå muligheter for å sette besetningsspesifikke krav til avkom, velge sædtype, rase og legge inn individvalg. Den viser også grafer over genetisk status i besetningen.

Nye rutiner ved import av storfesæd

KOORIMP, husdyrnæringens koordineringsenhet for smittebeskyttelse ved import, har vedtatt et nytt tilleggskrav ved import av storfesæd. Fra 1. september testes all importert storfesæd for Mycoplasma bovis.

Mycoplasma bovis er en bakterie som sprer seg hos storfe i hele verden. Bakterien er årsak til alvorlige luftveisinfeksjoner, jurbetennelser, leddbetennelser, ørebetennelser og reproduksjonsforstyrrelser. Bakterien er ikke påvist i Norge, men i Finland har de opplevd spredning via importert storfesæd. Mycoplasma bovis er ofte resistent mot antibiotika, og det finnes ikke effektive vaksiner. Dyr kan være symptomfrie smittebærere og spre bakterien til andre dyr som kan bli syke.

Koorimp har vedtatt at: «Hver batch/hvert ejakulat av sæden er testet for Mycoplasma bovis med PCR-teknikk ved Veterinærinstituttet i Oslo, med negativt resultat.» En dose fra hver batch må derfor sendes til prøvetaking etter ankomst til Norge, og det medfører en tilleggstid på levering på opptil tre uker, samt en tilleggskostnad pr. importerte batch som må dekkes av den som bestiller importen.

Valg av årsmøte­utsendinger til Geno i november

Valget av årsmøteutsendinger foregår digitalt fra 16. november til 1. desember, og alle medlemmer mottar da en link til valget via e-post. Denne går til e-posten som er registrert på foretaket i produsentregisteret, og hvert foretak har en stemme.

Les mer om valget på side 60

Bli med på Storfe 2019

Storfekongressen Storfe 2019 holdes på Clarion Hotel & Congress Oslo ­Airport 27.–28. november. Det legges opp til fire parallelle fagprogram med felles åpningsforedrag og avslutning. Tradisjonen tro blir det festmiddag med god, norsk mat, underholdning og dans. Fagprogrammet er inndelt etter hovedfokus på melk- og kjøttproduksjon. Det blir egne fagbolker om kalv/kvige, avl, økonomi, management/driftsledelse, beite og helse.

Frist for påmelding/endring av på­­melding er 27. oktober 2019.

Les mer om og meld deg på storfekongressen på www.storfe2019.no

Storfeskolen Modul 5 – Avl i egen besetning

Storfeskolen modul 5 holdes på Store Ree seminstasjon 20.-21. november. Påmeldingsfrist: 4. november 2019

Noen av temaene for denne modulen er grunnprinsipper i avlsarbeid, avl i egen besetning, framtidens muligheter i avlsarbeidet med mer.

Etter denne modulen skal du kunne:

  • Ha mer kunnskap om avlsarbeid.

  • Oppnå ferdigheter til å bli i stand til å ta valg som sikrer at besetningen avlsmessig utvikler seg i ønsket ­retning.

Du finner mer informasjon på www.geno.no/storfeskolen.no