Avl

Status embryo­produksjon

Antall embryoinnlegg har nå passert 298.

Hanna Storlien

Avlsforsker i Geno

hanna.storlien@geno.no

Her ser vi en kalv etter embryoinnlegg. Kalven har 11953 Husby til far og 80025 Adeleid til mor. Surrogatmora har 5 i avlsverdi og er en ypperlig mor både fysisk og "genetisk". Fotograf: Vidar Nedrebø.

Geno startet opp med NRF-embryo juni 2018. Til å begynne med var NRF-embryo kun til­gjengelig i noen få om­­råder, men i dag er det embryo tilgjengelig i 13 områder spredt utover landet. I tillegg vil det komme ytterligere 8 nye områder i løpet av høsten (se side 20).

Siden oppstart har det blitt lagt inn 284 embryo totalt fordelt på områdene vist i tabellen (noen veterinærer har ikke hatt embryo tilgjengelig ennå).

29 kalver

Av de 284 embryoene som er lagt inn så er det per 18/9-19 født 29 kalver. Av disse 29 er det 6 oksekalver og 23 kvigekalver. 13 av disse er genotypet til nå og ingen av kalvene ligger under 20 i avls­verdi. Den beste per dags dato er en oksekalv etter 11906 Dalsbygda med 38 i avls­verdi. Den første kalven er også kjøpt inn.

Tabell. Embryoinnlegg fordelt på områder/veterinærer.

Område

Antall embryo lagt inn

Sør-Trøndelag

Trøndelag

86

Østfold, Vestfold, Akershus/Oslo og Buskerud Sør

Østlandet

47

Haugalandet og Jæren

Vestlandet

27

Sør-Rogaland

Vestlandet

31

Nord-Gudbrandsdalen, Ottadalen, Oppdal

Østlandet

0

Gausdal, Søndre del av Gudbrandsdalen, begge sider Mjøsa

Østlandet

12

Nord-Østerdal, Folldal, Røros

Østlandet

0

Hålogaland

Nord-Norge

13

Nord-Hordaland

Vestlandet

3

Nordmøre og Romsdal

Midt-Norge

4

Sunnfjord/Nordfjord

Vestlandet

5

Midt Trøndelag

Trøndelag

45

Nord-Trøndelag, Helgeland på forespørsel 

Trøndelag

1

Diverse veterinærer:

24

SUM

298 embryo