Avl

Åtte nye embryoveterinærer

Geno kan nå tilby embryo i hele landet.

Knut Ingolf Dragset

Fagrådgiver reproduksjon og dyrehelse i Geno

knut.ingolf.dragset@geno.no

De nye embryo­veterinærene

Thorunn Landa

Jan Loopstra

Mina Røhr Heggelund

 

 

 

 

Amalie Moen Juul

Siri Flaat

Charlotte Langklep

 


Heidi Ramstad Brenna

Tore Simensen


En region peker seg ut med flest embryoinnlegg. Godt over en tredjedel av de solgte embryoene er gått til Trøndelag, hvor 110 embryo er lagt inn. Rogaland er en god ­nummer to, med 60 embryo mens Østfold er nummer tre, med 47 embryo. Resultatet må ses i sammenheng med hvor lenge embryo har vært tilgjengelig i de forskjellige deler av landet. Her gjelder det å være våken for de andre regionene slik at ikke Trønderne stikker av gårde med den største genetiske fremgangen. 

Nye embryoveterinærer

Tredje runde med utdannelse av embryoveterinærer går av stabelen i slutten av september. Da er planen å tette de siste hullene på kartet slik at embryo blir tilgjengelig i alle deler av landet. Hver enkelt embryoveterinær vil fremdeles måtte dekke forholdsvis store områder, særlig i nord og vest. For at veterinærene som driver med embryo innlegg skal få god trening og holde høy ­kvalitet på arbeidet kreves ett vist antall innlegg i året. Ettersom omfanget av embryo innlegg øker, vil vi kjøre flere kurs og utdanne mer personell slik at avstanden til nærmeste embryoinnlegger vil minske.

Legge inn på naturlig brunst i nærområdet

Innenfor eget praksisområde og hos nærliggende produsenter kan embryo legges inn på naturlig brunst. Da styres innleggings tidspunkt av kuas brunstsyklus og embryo legges inn på dag 7 etter brunst. Legges det inn ett, to eller tre embryo på samme dag, betaler produsenten reelle kjørekostnader i forbindelse med innlegget. Utenfor eget praksisområde er det mest aktuelt med synkronisering av flere kyr slik at de er klare til å ta imot embryo samtidig. Ja, kanskje kan flere naboer avtale synkronisering slik at lang kjøring kan utnyttes mest mulig effektivt. Legges det inn flere enn 4 embryo hos samme produsent på samme dag, betaler produsenten en fast pris pr. embryo som inkluderer kjøre­kostnader. I forbindelse med ­synkronisering brukes hormoner for å samkjøre eggløsningstidspunkt hos flere dyr. Hormonene brukes ikke for å kompensere for dårlig fruktbarhet.

De nye embryoveterinærene og deres virkeområde er:

Thorunn Landa

Aust-Agder og Vest-Agder.

481 70 905

Tore Simensen

Finnmark og Nord-Troms

975 36 316

Heidi Ramstad Brenna

Hallingdal og Valdres

992 34 434

Siri Flaat

Helgeland

970 35 195

Mina Røhr Heggelund

Oppland – sør og Hedmark – sør

905 06 885

Amalie Moen Juul

Salten og Nord-Salten

906 60 739

Jan Loopstra

Sogn og Sunnfjord

976 68 918

Charlotte Langklep

Vestfold, Buskerud og Grenland.

915 76 910

Charlotte Langklep Vestfold, Buskerud og Grenland. 915 76 910Disse vil bli klare til tjeneste i slutten av september eller begynnelsen av oktober, så snart de har fått forsyninger med embryo fra sædruta.