Helse

Status for Kontrollprogrammet for BRSV og BCoV

Resultatene viser at andelen grønne besetninger etter blodprøve har gått litt ned i 2019. Men det ligger fortsatt 20 prosent over nivået for to år siden.

Harald Holm

Prosjektleder Animalia/Helsetjenesten for storfe

harald.holm@animalia.no

Figur 1. Grønne besetninger for BRSV/BCoV etter blodprøve av kalv. Figuren viser andel grønne besetninger etter blodprøver av kalv over seks måneder. Det forteller at det er mindre spredning av smitte fra besetning til besetning. Bevisstheten rundt smittevern har økt og mange har gjort en god innsats i egen virksomhet.

Fra november i 2018 og fram til i sommer var antallet innmeldte sykdomstilfelle til Tines Beredskapstelefon halvert i forhold til året før. I 2018 kom det inn over 7 000 prøver fra norske besetninger. Det var en kraftig økning, men kan fortsatt bli bedre. Kontrollprogrammet sender også i 2019 ut prøvetakingsutstyr til alle besetninger med hunndyr. Målet er å få inn 10 000 prøver.

Utslag for BCoV på samlemelkprøve

Samlemelkprøvene som har kommet inn viser at mange er røde for BCoV. For den enkelte besetning er det anbefalt å ta ut blodprøve av kalv over seks måneder etter ei rød samlemelkprøve. De fleste vil da dokumentere at de er grønne!

Kontrollprogrammet har også et arbeid i gang for å finne svar på hvorfor vi har flere røde prøvesvar for BCoV enn forventa.

Kontrollprogrammet har nå vedtatt at alle prøveanalyser blir gratis i hele 2019.

Figur 2. Andel storfebesetninger som har tatt prøve siste 12 måneder pr. 30. juni 2019. Figuren viser andelen som har tatt prøver, fordelingen av grønne og røde for BRSV/BCoV og andelen som ikke har tatt prøver. Resultatene i figur 2 viser at Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Nordland, Finnmark, Troms og Trøndelag er de fylkene som har over 60 % oppslutning. Det er tre fylker mer enn i fjor.

Figur 3. Antall grønne besetninger for BRSV/BCoV siste år (pr. 30. juni). Denne figuren viser totalt antall grønne besetninger i Norge siste 12 måneder basert på innsendte prøver. Hele kaka utgjør alle storfebesetningene i Norge. Det er altså veldig mange som har rød status fordi de ikke har tatt ut prøve!