Fruktbarhet

Høy drektighets­prosent på norske kyr

Resultater fra forskningsprosjektet om subklinisk (skjult) bør­betennelse ble lagt fram på internasjonal kongress, og mange ble imponert over drektighetsprosenten på de norske kyrne.

Tekst og foto
Rasmus Lang-Ree

rlr@geno.no

Forfatterne av posteren: (fra venstre) Randi Therese Garmo, Anette Krogenæs, Sofia Diaz-Lundahl og Per Gillund. Foto: Privat

Foreløpige resultater fra forskningsprosjektet ble ­presentert i en presentasjon (poster) under årets ESDAR-kongress (The European Society for Domestic Animal Reproduction) i St. Petersburg. I alt 122 besetninger i Trøndelag og Hedmark fylke og 14 inseminører har bidratt med prøvetaking av 1 648 kyr i prosjektet (991 inngår i de foreløpige resultatene). Drektighetsprosenten i undersøkelsen var på 65,9, noe som er meget høyt i internasjonal sammenheng. Kyr der celleprøve fra børveggen hadde minst 1 prosent betennelsesceller ble definert til å ha subklinisk børbetennelse. Andelen kyr med positiv diagnose var på 43,7 prosent, noe som er en høy forekomst sammen­lignet med andre internasjonale undersøkelser. Drektighetsprosenten var 67,2 for kyr som lå under grensen for det som ble definert som subklinisk børbetennelse og 64,2 for de som ble diagnostisert til å ha børbetennelse. Denne forskjellen er ikke statistisk sikker. Internasjonale studier på Holstein viser en nedgang i drektighets­prosent på 10-20 prosent på dyr med subklinisk børbetennelse.

Per Gillund forteller til Buskap at posteren var godt besøkt av veterinærer. Mange var overrasket og imponert over den høye drektighetsprosenten i forsøket, særlig tatt i betraktning at det er så høy andel som hadde sub­klinisk ­børbetennelse.