Avl

Eliteokseåret 2019

Årets siste eliteokseuttak er gjennomført, og det er tid for å ­oppsummere eliteokseåret 2019.

Anne Guro Larsgard

Avlskonsulent

anne.guro.larsgard@geno.no

Det har vært brukt totalt 56 ulike eliteokser siste året. Av disse er 45 nye i 2019. Dette er nært opptil der vi ønsker å være. Ideelt skulle noen flere okser vært byttet ut ved siste uttak, men på grunn av produksjonsutfordringer på enkelte okser denne høsten, ble det isteden slik at noen okser ble med i sin tredje periode. Dette vil skje kun unntaksvis.

Avstamningsmessig er det stor spredning på 2019-oksene. Det er totalt 39 ulike fedre og 37 ulike morfedre som er representert. 11809 Sodstad topper farskapsstatistikken med fire sønner, mens det er 10795 Hoøen som klart er hyppigst representert som morfar.

Unge okser

For å oppnå mest mulig avls­messig framgang er det et mål at oksene tas i bruk ved en så lav alder så mulig. Det ser vi at vi stort sett lykkes med. Gjennomsnittlig alder på 2019-oksene var omkring 1,8 år på det tidspunktet de ble tatt i bruk. Regelen om at de skal brukes kun i to perioder, ble holdt med unntak av fire okser som har blitt brukt i tre perioder. Enkelte okser har også blitt brukt kortere tid, oftest på grunn av produksjonsproblemer eller at de har blitt slakta av uventa årsaker.

Tabell 1. Oversikt over pulje 2019-4

Okse

Avlsverdi

Hornstatus

Født dato

Far

Morfar

Oppdretter

11978 Gomo

36

HH

11.06.2017

11194

11401

Daniel Gomo

11988 Forberg (T)

28

KH

03.08.2017

11471

11490

Forberg Samdrift DA

11991 Opsvik

35

KH

09.08.2017

11813

11572

Opsvik Narve

11992 Riste

32

HH

14.08.2017

11782

11551

Riste Gullik

11996 Slettebo

37

KH

22.08.2017

11655

11456

Slettebø Brigt

11997 Trannmel

40

HH

23.08.2017

11335

10795

Tranmæl Lars

11998 Steindal

38

KH

29.08.2017

11809

10801

Steindal Reidar

12003 Barhals (T)

25

HH

15.09.2017

11798

10795

Barhals Erik

12009 Maurstad

30

KK

24.09.2017

11655

11060

Maurstad Liv Oddrun

12011 Elnes (T)

24

HH

26.09.2017

11471

11060

Elnes Roar

12017 Kvelprud

31

KK

12.10.2017

11803

11220

Kvelprud Per

12021 Lone (T)

26

KH

26.10.2017

11763

10971

Lone Kurt

12022 Todnem

30

KH

01.11.2017

24000

10971

Todnem Ommund

12024 Trondstu

37

HH

16.10.2017

11809

11471

Nye Øksendal Samdrift DA

12025 Vestby (T)*

25

KK

07.12.2017

11824

11596

Ulvsjøen Samdrift DA

12027 Storflor

41

HH

14.12.2017

11819

11078

Storflor Odd Magne

12028 Kjosavik

36

HH

18.12.2017

11284

10801

Kjosavik Samdrift DA

12035 Sugaren*

34

HH

14.02.2018

11819

23014

Sugaren Jon Sverre

12036 Era (T)*

28

HH

26.02.2018

11833

11308

Era Samdrift DA

12037 Eiane*

29

HH

09.03.2018

11822

10965

Eiane Carl Peder

12044 Tjelmeland*

33

HH

16.05.2018

11845

11556

Tjelmeland Ingemund

12046 Ihlingen*

35

HH

30.05.2018

11862

10918

Ihle Fellesfjøs DA

12049 Torland*

30

HH

19.06.2018

11848

11147

Torland Gard

T=tilbudsokse, *=ny

11997 Trannmel er med 40 best på avlsverdi i årets siste pulje av eliteokser. Foto: Jan Arve Kristiansen

Styrker og svakheter

Det er mange gode okser med høy avlsverdi blant årets elite­okser. På enkeltegenskaper er det mjølk, jureksteriør og jurhelse de er aller best på. Per 20. november er det kun én av oksene som har mjølkeindeks under 100 og tilsvarende én som har jurindeks under 100. Derfor ser vi at det også er stor avlsmessig framgang for disse egenskapene nå. To av oksene som har vært brukt dette året har vært bærer av AH1-genet (dødfødselsvakheten) og én for fruktbarhetsdelesjonen. Årsaken til at disse oksene ble besluttet valgt ut, er at de har andre kvaliteter som er viktig å ta med videre. Ved å bruke Geno avlsplan unngår man å lage kombinasjoner der dette vil være et problem, og risikoen og ulempen med å ta med slike okser er derfor svært liten.

19 kollete

Den tiden utvalget foregikk basert på avkomsgransking, var det tydelige svingninger i frekvens av kollete eliteokser med 6-7 års sykluser. Dette var fordi det var ulike farlinjer som dominerte i de ulike ungokseårgangene. Disse svingninger er mindre tydelig nå, men fremdeles er det en liten tendens til å være slik. Totalt har 1/3 av oksene vært kollet (19), og 3 av disse har vært homozygote. Blant kommende eliteokser er frekvensen av kollete okser høyere.

Årets siste pulje

Det ble valgt ut sju nye okser i pulje 2019-4, i tillegg til 16 fra forrige pulje. Seks av oksene vil bli tilbudt som tilbudsokser. Oksen 12025 er slaktet og har begrenset med sædlager og bruken må begrenses. De andre oksene vil det være tilstrekkelig med doser tilgjengelige av. Tabell 1 viser informasjon om pulje 2019-4. Oksene vil være ute i alle dunkene i løpet av de tre første ukene av desember.