Dyrevelferd

Avhorning og kalver

Delindikatoren for avhorning er basert på tre elementer.

  1. Andel kalver som er kollete

  2. Andel av avhornede kalver som er avhornet før 42 dager

  3. Andel kalver som er avhornet før 70 dager.

Kollete kalver slipper å avhornes og regnes derfor som en fordel rent dyrevelferdsmessig.

Indikator for hornanlegg/avhorning

For delindikator avhorning viser Tabell 2 at andel kalver med hornanlegg er redusert fra 78 prosent i 2015 til 74 prosent i september 2019. Dette stemmer bra med at Geno nå mener at ca. 25 prosent av kalvene for NRF-rasen er ­kollete. Andel av kalver som er avhornet etter 42 dagers alder er redusert fra 31 prosent i 2015 til 27 prosent i september 2019. ­Forskriften sier at kalver skal avhornes før 6 ukers alder. Dette vil si at litt over en fjerdepart av kalvene er avhornet etter tids­fristen satt i forskriften.

Tabell 2. Antall kalver og andeler som inngår i indikator for avhorning/kollete samt døde og behandla kalver fra 2015 til september 2019.

Variable

2015

2016

2017

2018

Sep. 2019

Antall kalver

234 986

232 337

227 342

218 157

210 391

Antall kalver med hornanlegg

182 828

174 995

176 978

168 483

156 289

Antall kalver registrert avhornet

86 085

85 511

93 330

93 275

81 885

Antall kalver avhornet etter 42 dager

26 797

26 529

27 674

26 499

22 119

Antall kalver avhornet etter 70 dager

6 752

6 633

6 650

5783

4970

Antall døde (dødfødte + døde før 180 dager)

16 454

18 746

17 505

17 267

16 530

Antall kalver behandlet

15 970

15 867

16 392

16 952

17 161

Andel med hornanlegg

0,78

0,75

0,78

0,77

0,74

Andel avhornet etter 42 dager

0,31

0,31

0,30

0,28

0,27

Andel avhornet etter 70 dager

0,08

0,08

0,07

0,06

0,06

Andel dødfødte

0,038

0,040

0,039

0,038

Andel døde (dødfødte + døde til 180 dager)

0,070

0,081

0,077

0,079

0,079

Andel behandlet

0,068

0,068

0,072

0,078

0,082

Kalver med nuvler avhornes sent

Nå er det slik at en del kollete kalver får noe som ligner hornanlegg (nuvler) litt seint. Dette kan være en forklaring på at noen er avhornet litt seint. Vi ser også generelt at kalver som er innmeldt som kollete og likevel avhornet, er avhornet seinere enn horna kalver. Nuvler sitter ikke fast i hodebunnen og er løse, og kan således skape problemer om de blir store – og de har lett for å rives av og gi sårskader. På engelsk har de to ord for avhorning. Det ene er disbudding som betyr fjerning av hornanlegg og det andre er dehorning som er fjerning av horn. De regner at hornanlegget gror fast i beinet i skallen ved ca. 2 måneders alder og er da per definisjon et horn. Grensen for disbudding er derfor i mange land 2 måneder. Australia har for eksempel en grense på 2 måneder, og dyrevelferdsdata der viser at 37 prosent blir avhornet etter 2 måneder. De norske tallene er i så måte gode i forhold til Australia, men kan bli mye bedre. Det bør derfor jobbes både fra bonden og veterinærens ståsted for å få gjennomført avhorning før 42 dager.

Vi ser også at andelen avhornet etter 70 dager er redusert fra 8 prosent i 2015 til 6 prosent i september 2019. I indikatoren er avhorning etter 70 dager vektet dobbelt så mye som avhorning etter 42 dager. Når de nasjonale tallene for hornanlegg, samt andel avhorning både etter 42 dager og 70 dager er redusert gir dette en nasjonal økning i indikatorverdi fra 0 i 2015 til 0,57 i september 2019, altså en forbedring av dyrevelferdsindikator for avhorning/kollethet. Den er økt ytterligere til 0,68 i oktober 2019.