Reportasje

NRF i indre Mongolia, Kina

På Shengmu No 8 Farm har de nå mer enn 1 000 NRF x Holstein krysningskalver.

Fiona Yin

Chief Representative Officer

Geno China Mongolia

feifeiwhy@hotmail.com

Gerelmaa Jamsran

Expert

Geno China Mongolia

j_geeye@yahoo.com

Eivind Brochs Kvaale

Chief Executive Officer

Geno China Mongolia

ek@bergeninvestor.no

Foto:
Bjarte Kvåle

Dyrket mark langs Yellow River.

Kinesisk melkeproduksjon har en kort historie. I oktober i år ble det feiret 70-årsjubileum. Fra bare 120 000 melkekyr i 1949 har det gradvis vokst til 4,9 millioner i 2000 og en topp på 12,3 millioner i 2008.

Hard strukturendring

De siste fem årene har melke­produksjonen i Kina vært gjennom en hard strukturendring på grunn av lav melkepris og utfordrende ­miljøkrav. Mot slutten av 2018 hadde Kina 661 760 melkegårder med totalt 10,4 millioner melkekyr. Den største gården har totalt 40 000 dyr, og det største selskapet innen melkeproduksjon, Modern Farm Group, har mer enn 250 000 storfe. Selskapet er børsnotert og produserer 1,28 millioner tonn med melk i året. Eierne av melkebrukene er i mange tilfeller ­investorer uten noen spesiell kunnskap om gårdsdrift. Dette gjør dyktige driftsledere verdifulle og attraktive.

Shengmu Group

Shengmu Group er eid av Mangniu Dairy Co., som har mer enn 400 000 storfe og henter melk fra 600 000 melkekyr i tillegg til sine egne. Shengmu Group består av 23 gårder med totalt 60 000 storfe. Parallelt med å bygge opp gårder har Shengmu utviklet ­jordbruksland ved å lage vannings­systemer med vann fra Yellow River til arealer som tidligere var ødemark.

Tavla i kontorkorridoren er full av bilder av de ansatte.

Driftsleder Liu Heping.

1 000 krysningskalver

Gården Shengmu No. 8 ble ­etablert i 2013 og har om lag 3 000 dyr. Etter at Kina reåpnet for norsk eksport av sæd i 2017 har gården brukt NRF-sæd og har nå mer enn 1 000 krysningskalver (NRF x Holstein). I løpet av noen få måneder vil de eldste av­kommene (F1) være klare for inseminasjon. Ledelsen ved denne ­gården er profesjonell og stabil. Liu Heping har vært driftsleder helt fra starten. Til sammen er det 72 ansatte. Det er god kvalitet på dataregistreringene som blir gjort og derfor mulig å gjøre gode ­analyser av tallene. Melkeytelsen har vært økende og er nå på ca. 40 kg i dagsavdrått for 1 400 ­melkekyr hvorav stor andel i første laktasjon.

Krysningskalver sammenlignet med Holstein

Fruktbarheten på gården er bedret, og kalvingsintervallet er bare 381 dager (svært uvanlig med så kort kalvingsintervall i Kina). Kyrne med krysningskalver har hatt lette kalvinger.

  • Ingen kastinger med krysnings­kalver (andre Shengmu-gårder som bruker holsteinsæd har 2 – 3 prosent kastinger)

  • Dødfødsler 7 prosentpoeng lavere (betyr 70 ekstra kalver pr. 1 000 kalvinger)

  • Krysningskalvene er litt mindre ved fødsel (37 – 38 kg), men vokser raskt og er mer vitale enn holsteinkalver

  • Krysningskalvene har bedre helse og lavere behandlingskostnader

  • Oksekalver som er krysninger oppnår høyere pris i markedet

  • Krysningene er enkle å fôre og har lavere fôrkostnader

Direktør for Health Care Department Mr. Wang er veldig positiv til krysningene. Han venter nå på inseminasjon og melkeproduksjon på F1-dyrene.

Intervju med driftsleder Liu Heping

Alle snakker om detaljene i driften av en melkegård, men blir det gjort riktig i praksis?

— Vi er i en æra med rask over­­føring av informasjon og kunnskap. Management handler om å gjøre alt som bør gjøres daglig på en riktig måte. Bare å snakke om det eller skrive det ned på et papir hjelper ikke. Bare gjør det! I dag utvikler gården seg raskt. Det tok kort tid å få ytelsen opp fra 30 til 40 kg. Vi vet alle at eneste måten å maksimere profitt er å ha høy ytelse og lave kostnader. Vi må kjøpe fôret lokalt, utvikle fôringsteknologien og ha en solid teknisk basis for dyreomsorg, avl, melking og forbedre data og praktiske ferdigheter. Da kan vi skape en kontinuerlig økning i overskuddet.

Alle vet at varme- og kuldestress kan påvirke kyrne. Faktum er at stress forårsakes ikke bare av ­miljøet men også managementet. Vi tror det ikke er noe problem å skifte ut ansatte fordi de gjør det samme arbeidet, men det er ikke riktig. Alle har sitt eget arbeidsmønster. Hvis det blir litt forandringer i stellet er det stress for kua. Justeringer av produksjonssystemet gir også stress. Derfor er stabil arbeidsstokk en nødvendighet for å redusere stressbelastningen på kyrne og forbedre ytelsen.

Vi integrerer ny kunnskap i vårt eget system, kombinerer med det vi har og er raske til å implementere det i vår produksjon. Drifts­leder Liu avslutter med et gammelt kinesisk ordtak for å forklare sin dedikasjon og sine ambisjoner for melkeproduksjon: Selv tusen mil begynner med hvert enkelt skritt.

Godt kalvestell på Shengmu No. 8.

Fra kvigegården til Shengmu. De med blått øremerke er NRF-krysninger.

Egen kvigegård

Geno China Mongolia besøker gården.

NRF-krysninger i Bayannaoer, Indre Mongolia.

Nær gården har det blitt etablert en egen enhet for kvigeoppdrett med kapasitet til 2 000 kviger. Alle kalvene vil bli flyttet til denne ­gården når de er tre måneder gamle og returnere som drektige kviger to måneder før kalving.

Geno China Mongolia vil følge opp krysningene, spesielt fôring er viktig for å få et optimalt hold. Gården, Farm No 9, i Bayannaoer har også brukt NRF-sæd og har de samme erfaringene med ­krysningskalvene.

Konklusjonen er at samarbeidet med Shengmu har vert positivt men krevende. Ifølge Dir. Group Breeding, Mr Ren Yanyu, vil Shengmu i fremtiden bruke sæd fra tre amerikanske sæd-selskaper samt NRF-sæd fra Geno. Det vil bli brukt konvensjonell sæd i stor grad, men for F1 krysninger vil det bli inseminert med REDXtm for raskest mulig få sett potensialet til NRF. Videre sier Mr Ren at han forventer at NRF vil gjøre det bra i konkurranse med ­Holstein, ikke bare på Shengmu men også i hele Kina.

Ren Yanyu og gårdsbestyrer Zhu ­Xiongliang på gården Shengmu No. 9 i Bayannaoer.

Ren Yanyu og tidligere Geno-veterinær Per Gillund.