Fruktbarhet

Gode resultater med SpermVital i Østerrike og Tyskland

Seminselskapene Genostar i Østerrike og Masterrind i Tyskland har gjennomført feltforsøk med SpermVital-sæd.

Nils Christian Steig

Daglig leder i SpermVital AS

nils.christian.steig@spermvital.com

Seniorforsker Anne Hege Alm-Kristiansen i SpermVital AS er en av forskerne som arbeider med utvikling av SpermVital-teknologien. Foto: Rasmus Lang-Ree.

Like bra som ordinær

8 621 inseminasjoner med ordinær sæd og 1 329 inseminasjoner med ­SpermVital-sæd i 32 besetninger viser lik 56 dager ikke-omløpsprosent.

Figur 1. 56 dager ikke-omløpsprosent for konven­sjonell sæd og SpermVital. Forsøk i regi Genostar.

På den europeiske konferansen for stasjonsveterinærer, AI-vet, i Danmark i oktober presenterte administrerende direktør Friedrich Führer fra det østerrikske avlsselskapet Genostar tall om bruk av SpermVital. Selskapet har fått analysert tall fra 32 besetninger som har brukt SpermVital og som har gode rutiner for rapportering.

I gjennomsnitt lik ikke-­omløpsprosent

Tallene viste at SpermVital-sæd i gjennomsnitt ga like høy 56 dager ikke-omløpsprosent som ordinær sæd, men at det også er store forskjeller. Fra andre markeder vet man at SpermVital brukes på en annen måte enn ordinær sæd. SpermVital-sæden brukes i større grad der hvor bonden er usikker på riktig inseminasjonstidspunkt og likeledes på problemkyr. Derfor er en ikke-omløpsprosent som er lik ordinær sæd et svært godt resultat for SpermVital!

I alt var det 8 621 inseminasjoner med konvensjonell sæd og 1 329 inseminasjoner med SpermVital-sæd som lå til grunn for ­analysen. Resultatene er ikke statistisk sikre.

Resultat avhengig av bruken

Når det er store forskjeller mellom besetningene i resultatene etter inseminasjon med Sperm­Vital-sæd, skyldes dette trolig store forskjeller i måten Sperm­Vital-sæden blir brukt på og at man ved riktig bruk kan oppnå betydelige fordeler.

SpermVital-sædens fordel er at den lever lenger enn ordinær sæd etter inseminasjon og at det er friske og fruktbare spermier kan være til stede under hele brunsten. Ved å inseminere tidlig så ut­­nytter man denne fordelen til det fulle, og vi mistenker at de ­bøndene som har oppnådd god framgang i drektighetsgraden har utnyttet dette til dette fortrinnet. SpermVital vil imidlertid ikke løse fruktbarhetsproblemer hos kua/kviga.