Fruktbarhet

SpermVital best ved ­tidlig inseminasjon

I løpet av sommeren og høsten 2019 gjennomførte ­Tysklands største avlsselskap ­Masterrind en feltstudie med SpermVital-sæd. Halvpart av inseminasjonene ble foretatt 12 timer før antatt optimalt tidspunkt, vekselsvis med ordinær sæd eller med Sperm­Vital-sæd. Den andre halv­parten ble inseminert på antatt optimalt tidspunkt.

Selv om resultatene ikke er statistisk sikre på grunn av et lite antall dyr i hver gruppe gir studien en sterk indikasjon på at tidlig inseminasjon med SpermVital-sæd kan gi en positiv effekt på ikke-omløpsgraden.

8,3 prosent høyere ikke-omløp

Hovedfunnet fra studien var følgende:

  • SpermVital-sæden ga 8,3 prosent bedre ikke-omløp enn ordinær sæd ved tidlig inseminasjon (antatt 12 timer for tidlig ut).

  • Tidlig inseminasjon med SpermVital-sæd ga bedre ikke-omløp enn både SpermVital og ordinær sæd inseminert på antatt optimalt tidspunkt.

Heatime for å vurdere inseminasjonstidspunkt

Studien ble gjennomført av Masterrind med SpermVital-doser som var beregnet for salg. De ordinære sæddosene var fra de samme oksene og produsert på cirka samme tidspunkt. Fem besetning deltok og i alt ble 440 kyr og kviger inseminert. Alle besetningene brukte Heatime aktivitetsmålere for å fastslå optimalt inseminasjonstidspunkt.

Resultatet fra studien gir en indikasjon på at tidlig inseminasjon kan være en riktig strategi for å fange opp at det er variasjon i eggløsningstidspunktet i forhold til brunstsymtomene.

Figur 2: Ikke.omløpsprosent ordinær sæd og SpermVital ved tidlig inseminasjon og inseminasjon til optimalt tidspunkt.