Reportasje

Hvilken ku er den mest verdifulle?

Det ser ut som det er like bra å kalve sent i januar som sent i juni.

Bjørn si gromku har tilpasset seg robotlivet på Vigerust overraskende bra. «Såmårssamdrift» i sommer gjør overgangen mjuk for kyrne.

Økonomirådgiver Kristoffer Skjøstad i Tine har i forbindelse med arbeidet med å lage et opplegg for gruppemøte der sommer­mjølk/ sommerdumpa er tema regnet på hvilken ­kalvingsmåned som gir den beste mjølkeinntekta for ei enkeltku. Forutsetningen er at Dagros har en helt lik laktasjonskurve uansett når Dagros kalver på året. Forutsetningen er og likt tørrstoff. Tabellen viser noen overraskelser. Har du tenkt på at ei ku som kalver sent i januar oppnår like godt påslag på mjølkeinntekta som ei ku som kalver i slutten av juni?Og at forskjellen mellom «beste ku» og «dårligste ku» er hele 3 259 kroner i sone Landet og 4645 kroner i sone Fjord og Fjell. Dette viser at for den som vil og har muligheter ligger det et uutnyttet potensiale her.

Figur. Kalvingsmåned og andel sommermjølk. Angitt kalvingsmåned er egentlig første leveringsmåned Vi ser det er nesten like bra å kalve sent i januar som sent i juni.