Økonomi

Svakt år for storfe på Sørvestlandet

Blant kundene til Tveit Regnskap gikk dekningsbidraget for en besetning med 24 kyr ned med 100 000 kr i 2018.

Tekst og foto
Erling Mysen

Frilansjournalist

er-mys@online.no

Tveit Regnskap fører ­regnskap for ca. 1 700 landbrukskunder i Nord-Rogaland og Sunnhordland (Hauga­landet). 207 av disse ­brukene er med i en landbruksstatistikk som Tveit Regnskap lager. Resultatet viser at 2018 var et svakt år for både melk, ammeku og gris, mens sau hadde en liten økning. Utfordringen på sau er den lave kjøttprisen på voksen sau, mens lammekjøtt har holdt seg bra i pris.

Økte forkostnader kan forklare mye av nedgang i resultatene i 2018, sier Andreas Lundegård i Tveit Regnskap

Mer gjeld

I gjennomsnitt for alle brukene i statistikken gikk egenkapitalen ned med ca. 60 000 kr og gjelden på gårdene økte med 186 000 kr til 3,24 millioner.

– Dette er ikke dramatisk og fortsatt er bonden kredittverdig. Men enkeltbruk som nylig har investert kan ha det tøft, forteller økonomirådgiver Andreas Lundegård i Tveit Regnskap.

I årene 2016 og 2017 var det generelt mye investeringer på ­gårder med ammeku og saue­produksjon på Sørvestlandet. Nå har dette stoppet opp, og i 2018 var det først og fremst bruk med mjølkeproduksjon som investerte.

Dekningsbidraget ned med 4 200 kr pr. ku

Dekningsbidrag gikk mest ned for storfeprodusenter i 2018. I kroner pr. ku gikk dekningsbidraget mest ned i melkeproduksjon, men i ­prosent gikk det mest ned for ammeku. Det er særlig økte ­fôrkostnader som bidrar til lavere resultat i 2018. Det vil si forklaringen er svikt i grovfôrproduksjon på grunn av en våt og vanskelig vær 2017 etterfulgt av tørkeåret 2018. – Økte fôrkostnadene betyr mye for resultatet i 2018. For storfe kompenserte bonden svake avlingsår med mer kjøp av kraftfôr og/eller grovfôr, forklarer Andreas Lundegård.

Tabell. Dekningsbidrag (DB) kjøtt og melkeproduksjon Haugalandet 2018

DB

endring siste år

endring fôrkostnad siste år

DB pr. mjølkeku

27 600 kr

-4 200 kr

+2 300 kr

DB pr. ammeku

6 900 kr

-2 100 kr

+2 600 kr

DB pr. fôringsokse

6 900 kr

-800 kr

+250 kr

DB pr. vinterfôra sau

620 kr

+110 kr

+40 kr

DB pr. purke smågris

10 800 kr

-1 000 kr

+800 kr