Reportasje

Satset på dansk fullfôrmikservogn

Samdriftsfjøset på Bergtun. Fôrsentralen er i enden på det gamle fjøset og fullfôrvogna går på skinner til nygjøset.

Den gamle skinnegående fullfôrvogna (Mullerup Mix-feeder) hadde gjort sitt etter 60 000 timers drift. Fôrbrettet er bare 190 centimeter bredt, og på grunn av to 90-graders svinger var det få ­vogner som kunne passe inn. Julie ­kontaktet facebookgruppa Nettverk for kvinnelige bønder og fikk tips om ­danske One2Feed. Det er en fullfôrvogn i rustfritt stål med to vertikalsnegler, og går på strømførende skinner. Med snegle som løfter fôret inn i vogna unngås det at fôret pakker seg. Vogna mikser både når den står i ro og når den er i gang og har svært stor kapasitet). Siden fôrsentralen er i et annet fjøs, er det ca. 100 meter med skinnegang.

Fôrvogna i fôrsentralen der den fylles med fôrslagene som skal inngå i miksen. Silofôret kommer fra rullballeriver/MVM-blander som er plassert på låven.

Christopher kommenterer at det er en fullfôrvogn som kan tilpasses de fleste fjøs, og passer veldig bra for smale ­fôrbrett. Vogna er bygd opp av enkle komponenter som bør gi god drifts­sikkerhet og lang levetid. Utplasserte antenner holder styr på hvor vogna er til enhver tid, og den kan mikse 30 ulike fôrslag og fôre ut opptil 30 blandinger. Utfôringen skjer via port på hver side, og hvor langt fôret «kastes» kan stilles inn. Orkla samdrift mikser rundballer (blanding av slåtter), poteter, grønnfôr, halm (sinku­miksen), kraftfôr (to ulike typer) og mineral-/­vitaminblanding pluss vann. Det lages en kumiks, en sinkumiks og sju ulike ungdyrmikser. I tillegg til to typer kraftfôr som kan gis i miksen brukes annen type i kraftfôrautomat og en fjerde i melkeroboten. Vogna kjører fire ganger i døgnet til melkekyrne, og tidspunktene er lagt til tider da de selv ikke er i fjøset. Eget transportbånd ­sørger for fôr til sauefjøset. ­Morgen og kveld fylles det opp med fôr i fôrsentralen og tidsforbruket til fôring er 15–20 minutter morgen og kveld.

One2Feed gir stor fleksibilitet med utfôring av ulike mikser fra 60/40 kraftfôr/grovfôr til kalvene til drektige kviger som får bare grovfôr iblandet litt halm og mineralnæring. Dessuten blir det nesten ikke svinn, kommentarer Julie.

One2feed har ikke importør i Norge enda, men Chrstopher skryter av ­servicen de får fra selskapet i Danmark. Fullfôrvogna starter på ca. 600 000 kr og anlegget hos Orkla samdrift kom på 750 000 kroner.