Forskjellig

Buskap for 50 år siden

Initiativ til helsekort

Rasmus Lang-Ree

rlr@geno.no

I Buskap og avdrått nr. 4 i 1969 kan vi lese om starten på det som senere ble helsekortordningen. Det er Oddmund Filseth som skriver om bakgrunnen for ønsket om å begynne med sjukdomsregistreringer. Han skriver at det de senere år har vært en del diskusjoner om ytelsesnivået har ført til økt forekomst av sjukelige tilstander. Det vises til at praktiserende veterinærer har hevdet at det har skjedd en påtakelig økning av sjukdommer som mjølkefeber og forskjellige sterilitetslidelser. En tendens til å understreke arvelige momenter i årsaksforholdet har ført til et ønske om en helsekontroll av oksemødrene i form av et helsekort. Filseth skriver at siden en ikke vet hvilke kyr som blir oksemødre vil det være nødvendig med helseregistreringer for alle kyr fra kvigestadiet. Han skriver videre at det har blitt tatt kontakt med Den norske veterinærforening (DNV) om dette, og det har blitt nedsatt et utvalg fra NRF og DNV som skal utrede heleregistreringenes form, hvilke sjukdommer som skal registreres og overføring av data tilvidere bearbeiding.