Q-bonden

Q-bonden

Redigert av
Heidi Stenseng

heidi.stenseng@kavli.no

Q-meieriene på Agrovisjon 2019

Fra 01. – 03. november ble det arrangert Agrovisjon i Stavanger Forum. Messa har blitt arrangert hvert tredje år siden 2007 og er en god møteplass for faglig diskusjon og ny teknologi innen landbruk. Q-meieriene hadde selvfølgelig stand på messa, og det var mange q-bønder som tok turen innom for en faglig diskusjon. På standen var det smaksprøver på blant annet Kavlis smelteoster på tube, Skyr luftig, sjokolademelk og juice. I tillegg hadde vi med oss ei ku med ekte q-melk, som både store og små fikk prøve å håndmelke. Q-sjefen Bent og Kristine Aasheim, administrerende direktør i Kavli, kom også innom for å møte våre flinke bønder. Fredag ble det arrangerte åpen bondepub på Clarion hotell Energy der lokalbandet Lausdrift spilte. Det ble god stemning blant våre q-bønder og mange fikk prøvd seg på dansegulvet.

Foto: Solveig Flåten

Prismøte

I slutten av oktober ble det arrangert et forhandlingsmøte om melkepris mellom produsentlagene og ledelsen i Q-Meieriene på Gardermoen. Det som kommer fra 1.januar er at det blir etablert en ordning for nye mjølkeprodusenter. Den blir slik at nye produsenter får 10 øre pr. liter levert det første hele driftsåret etter overtakelse. Ordningen vil få en tilbakevirkende kraft til 01.01.2019, slik at har man starta etter den tid vil man få tilskuddet fra 1.januar 2020. Med nye produsenter menes ved generasjonsskifter og produsenter som ikke har hatt mjølk tidligere. Ved overgang fra et meieri­selskap til et annet er du ikke berettiga dette tilskuddet ­dersom du var bruker i tidligere meieriselskap.