Animalia

Storfekjøttkontrollen

Silje Johnsgard

silje.johnsgard@animalia.no

Solveig H. Bjørnholt

solveig.bjornholt@animalia.no

Årsoppgjør - frist 20.januar

Fristen for å registrere data som skal være med i årsoppgjøret for 2019 er 20.januar 2020. Det kan derfor være lurt å benytte anledningen til å gjøre opp dyrestatus i fjøset, og samtidig sjekke at årets kalvinger, veiinger og utmeldinger er registrert riktig i Storfekjøttkontrollen. Trenger du hjelp? Ta kontakt med din brukerstøtte ved slakteriet.

Årsmelding 2019

Storfekjøttkontrollens årsmelding inneholder statistikk for året 2019 og historisk utvikling av ulike nøkkeltall. Årsmeldinga legges ut i pdf-format på våre hjemmesider så snart den er klar, og det er også mulig å få den tilsendt i posten gratis. Ønsker du den tilsendt må du gå inn på Egne valg på Oppslagstavla og huke av for bestilling. Fristen for bestilling er 1.februar 2020. Under egne valg kan du også bestille fjøskort til Geno (pris 250 kr + mva) frist for dette er 20. januar 2020

Nytt produsentnummer

Fra og med 1. januar 2020 vil store deler av landet få nye fylkes- og kommunenummer. Produsenter i de berørte områdene vil som følge av dette få nytt produsentnummer.

Det vil fortløpende bli sendt ut og publisert mer informasjon om dette. Det er viktig at du oppdaterer kontaktopplysningene dine hos Landbrukets Dataflyt (tidligere Produsentregisteret), slik at vi er sikre på at informasjonen når fram til deg. https://landbruk.prodreg.no/

Fra 1. januar 2020 skal du bruke nytt produsentnummer for å logge på hos landbrukets aktører.

Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med Landbrukets ­Dataflyt: post@landbruketsdataflyt.no eller telefon 22 05 47 30

Nytt nummer i øremerker for storfe fra 2020

Høsten 2019 vil alle storfeprodusenter bli tildelt en dyreholds-ID fra Mattilsynet. Dette nummeret skal fra 2020 benyttes i øremerkene på storfe sammen med individnummeret.

Kalver født etter 1. januar 2020 skal merkes med øremerker med det nye nummeret. Storfeprodusenter som har småfe fra før vil få samme dyreholds-ID til storfe.

Mattilsynet vil informere den enkelte produsent om hvilken dyreholds-ID som er tildelt i god tid før årsskiftet.

NB! Bestill kun det antallet øremerker til storfe som du antar at du vil få bruk for i 2019. Nye øremerker for 2020 vil være til­gjengelig for bestilling i løpet av høsten 2019.

Les mer på Mattilsynet.no

Merking av kalver

  • Alle dyr født etter 1. januar 2020 skal merkes med nye øremerker.

  • Dyr som er korrekt merket og registrert i Husdyrregisteret før
    1. januar 2020, skal ikke ha nye øremerker.

  • Så fort det er mulig å bestille øremerker med dyreholds-id vil det være mulig å ta disse merkene i bruk også før 01.01.2020. Vi oppfordrer våre medlemmer til ikke å bestille merker med samme individnummer i ny og gammel serie.

  • Når alle kalver født før 1. januar 2020 er merket, kaster du ubrukte øremerker med gammelt produsentnummer.

  • Opprinnelsesmerker skal ikke fjernes.

Husk å forsikre deg om at du er à jour med både merking og registrering.

Har du spørsmål om regelverket knyttet til merking av dyr?

Kontakt Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00