Medlemsinfo

Geno

Redigert av
Eva Husaas

eva.husaas@geno.no

Skjul dyr i Geno avlsplan

Mange har etterspurt muligheten for å ta bort dyr som ikke skal insemineres fra avlsplanen.

Dette er opplagt ønskelig i situasjoner der det er planlagt at dyr skal slaktes. I tillegg er det mange som ønsker å fjerne dyr som er uaktuelle for inseminering de nærmeste ukene og med gjeldende okseutvalg. Slike dyr er det imidlertid ønskelig å kunne inkludere igjen senere.

Det er nå laget en løsning som gjør det mulig å skjule dyr fra avlsplanen. I individbildet ligger det nå et valg «Skjul dyr». Klikker du på dette, vil dyret forsvinne ut fra lista, og det «gjemmer» seg bak linken «Vis skjulte dyr» nederst på siden. De kan hentes fram igjen ved å klikke på denne linken.

Det er også gjort en endring slik at kalver og kviger som er for unge for inseminasjon innenfor gjeldende eliteokseperiode, ikke vil vises på pdf-utskriften.

Les mer om Geno avlsplan på www.geno.no/avlsplan

Om Storfeskolen

Hver modul er et selvstendig kurs, og deltakerne vil få kursbevis etter å ha tatt én enkelt modul. En deltaker som har tatt fire av fem moduler vil få diplom og oppnå ­tittelen Cand.KU™.

Det er valgfritt hvor mange moduler man vil ta og når, hvor, og i hvilken rekkefølge man vil ta modulene.

Geno ønsker å legge én Storfeskole-modul til hver markedsuke, slik at alle fem modulene blir avholdt én gang per år på ulike steder i Norge. I løpet av en femårsperiode har da samtlige moduler blitt avholdt i hver region.

Les mer om Storfeskolen og meld deg på her: www.geno.no/storfeskolen.

Ny leder for internasjonalt marked

Daglig leder i Geno Global AS kate Stai.

Kate Stai er ny daglig leder i Geno Global AS. Hun er 32 år gammel og kommer fra New Zealand. Hun har bodd i Norge i 7 år, og har jobbet i kommunikasjonsavdelingen i Geno, med spesielt fokus på internasjonalt marked, siden 2015. Før hun begynte i Geno jobbet hun blant annet hos Thomson Reuters og NASDAQ i Oslo, samt i et stort helse-IT-selskap med hovedkontor på New Zealand.

Storfeskolekurs januar/februar 2020

Storfeskolen er et utdanningstilbud innen fruktbarhet og avl, som primært er ­rettet mot melkeprodusenter. Det deles inn i fem moduler med ulike temaer. Hele tre moduler holdes i januar/februar.

Storfeskolen modul 4 – Management og ­reproduksjonsstyring

Dato: 14.-15. januar 2020

Sted: Mære Landbruksskole, 7710 Sparbu

Påmeldingsfrist: 16. desember 2019

Noen av temaene for denne modulen er fruktbarhetsmål, styringsverktøy, økonomisk gevinst ved god fruktbarhet med mer.

Storfeskolen modul 3 – Fôring og fruktbarhet

Dato: 4.-5. februar 2020

Sted: Øksnevad VGS, 4352 Kleppe

Påmeldingsfrist: 13. januar

Noen av temaene for denne modulen er hvordan fôring påvirker fruktbarheten, ­holdvurdering, protein/urea, ­vitaminer og mineraler med mer.

Storfeskolen modul 1 – Brunst og brunstkontroll

Dato: 11.-12. februar 2020

Sted: Voss VGS, 5710 Skulestadmo

Påmeldingsfrist: 20. januar

Noen av temaene for denne modulen er hormonsyklus, brunsttegn og adferd, hjelpemidler, brunstkontroll, inseminasjonstidspunkt med mer.