Dyrevelferd
Kusignaler

1-minuttskyr

Ei ku som ønsker å legge seg bør ikke bruke mer enn ett minutt på dette. Ser du kyr som står i båsen lengre enn ett minutt?

Tekst og foto
Ola Stene

Fagleder storfe

Felleskjøpet Rogaland Agder

ola.stene@fkra.no

Er det sikkert kyrne som står ønsker å legge seg? Kanskje venter de på mindre trengsel for å ete, drikke, gå til mjølking eller ta en tur bort til kløbørsten?

Friske og produktive kyr som trives i fjøset gir minst arbeid og best lønnsomhet. De gjør sine ting effektivt og en legger ikke mye merke til dem i det ­daglige. Det er fordi de trives i ­fjøset og vet hvor og hvordan de får dekket sine behov for fôr, vatn, mjølking, sosialisering og hvile.

Mest effektive når de ligger

Kyrne produserer mjølk mest effektivt når de ligger og tygger drøv. Derfor er lett tilgang til en god liggeplass viktig. Det som kjennetegner en god liggeplass er at det lett å legge seg og lett å reise seg igjen når andre behov som fôr eller vatn melder seg. Ei ku som går opp i en liggebås med ønske om å legge seg bør gjøre dette i løpet av ett minutt. Hvis ei ku bruker lengre tid bør en prøve å finne ut hvorfor. Kan det være utformingen på båsen, under­laget, beinproblemer eller andre årsaker? Sjekk også om andre kyr viser samme atferd og om du ser noen sammenhenger mellom disse kyrne. Størrelse, stadium i laktasjonen, rang, eller lignende.

Ønsker kua å legge seg?

Kyr som står lenge i liggebåsen er i utgangspunktet ikke effektive produksjonsdyr. Og gjerne kan de være mer utfordrende å inseminere på grunn av nedsatt fôropptak. Se på kyrne på bildet. Her er det mange kyr som står i båsene. Men det er ikke sikkert at de ønsker å legge seg? Kanskje de ønsker å ete, drikke, gå til mjølking eller ta en tur bort til kløbørsten? Men på grunn av trengsel er det mest be­­hagelig å stå i liggebåsen til det byr seg en mulighet. Særlig vil låg­trangerte kyr bli tapere der det er trangt. Sjekk eget fjøs. Ser du mange kyr som står i båsene og er det de samme kyrne som går igjen? Prøv å finne ut hva som er årsaken til dette og gjør utbedring­er. Målet er å ha så mange 1-minutts­kyr som mulig. Det vil si kyr som legger seg innen ett minutt. Da vil du garantert bli lønnet tilbake.